Norra Ölands pastorat

Prata med oss

Kontakt

Norra Ölands pastorat Besöks- och postadress: Östra Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Telefon: +46(485)13111 E-post till Norra Ölands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Borgholms kyrka

En fasadrestaurering av Borgholms kyrka har startat. Fukt har medfört att putsen har omfattande skador bl a beroende på felaktiga konstruktioner.

Under hösten 2017 ska putsen på sockeln bilas bort och ersättas av en luftad sockel av röd, hyvlad kalksten. Stenen ska avtäckas med kopparplåt. Under våren ska all fasadputs restaureras. En ny tjockare ytputs av kalkbruk ska då påföras och en del skadade solbänkar av kalksten ska bytas till nytillverkade. Taket skall också förses med snörasskydd.

Höstens arbete med sockeln väntas vara färdigställt i början av december. Vårens arbeten planeras pågå från februari/mars t o m maj 2018.

Beställare är Svenska Kyrkan Norra Ölands Pastorat. Putsentreprenör är Thorssons Fasad AB i Västervik.

Stentillverkare är Sjöströms Stenförädling AB i Borgholm. Stenmontör är Ölands Stenteknik i Mörbylånga. Plåtslagare är Kalmarsunds Plåt AB i Kalmar. Markentreprenör är Ölands Grävtjänst AB i Borgholm. Antikvarisk expert är Torbjörn Sjögren i Torslunda. Arkitekt är Westerlund Arkitektkontor AB i Borgholm. Övriga inblandade är Länsstyrelsen i Kalmar och Växjö Stift.

Kostnaden beräknas till 7 miljoner kronor varav 5,2 miljoner kronor finansieras via bidrag kyrkoantikvarisk ersättning KAE och kyrkobyggnadsbidrag KBB.