Foto: Pixabay av Peter H

Luthereffekten

Nyhet Publicerad Ändrad

Onsdag den 1 november kl. 18.30 inbjuds du till en kväll om Martin Luther med "bordssamtal"

Martin Luther är känd för sina bordsamtal. Genom mat, dryck och samtal intogs näring för både kropp och själ. 

Kl. 18.30                  Kvällsmässa med Luthertema och lutherpsalmer
K.l 19.00                  Miniföredrag och ”bordssamtal”

Tre inbjudna gäster inleder bordssamtalet med varsin miniföreläsning om Luthers betydelse för Norden, förr och nu:

Könsperspektiv på reformationen
Aud Valborg Tønnessen. Professor i kyrkohistoria vid Oslo universitet.

Om Luther och skandinavisk skapelsesteologi
Svein Aage Christoffersen. Professor i etik och religionsfilosofi vid Oslo universitet.

Reformationens roll i våra nordiska välfärdsstater 
Heikki Hiilamo. Professor i socialpolitik, Helsingfors universitet.

Miniföreläsningarna följs av bordssamtal då vi under enkel förtäring och dryck diskuterar vad reformationen betyder för oss idag.

Medarrangörer: Norsk-svensk förening, Voksenåsen, Svenska ambassaden, Finländska församlingen och Isländska församlingen.

För anmälan och mer information kontakta oslo@svenskakyrkan.se.