Förtydligande om löneförhandlingar

Nyhet Publicerad

Nedanstående information är densamma som den som gick ut i fredags, men med anledning av frågor från arbetsgivarna vill vi än en gång tydliggöra några saker:

I och med att arbetsgivarorganisationen frånträdde förhandlingarna, finns nu inget förbud mot lokala förhandlingar. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla om Kyrkans Akademikerförbund kallar till förhandling. Det inkluderar löneförhandlingar.

Vid löneförhandlingar ska parterna förhandla om fördelningen av det framförhandlade löneökningsutrymmet, enligt de principer för löneprocessen som anges i löneavtalet. För Kyrkans Akademikerförbund gäller avtalet från 2016 och där finns inget löneökningsutrymme för 2017. Därmed finns det inget löneökningsutrymme att fördela.

Den arbetsgivare som ändå väljer att ge löneökningar till medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund, riskerar att få ge ytterligare en löneökning för 2017 om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i framtiden tecknar avtal med Kyrkans Akademikerförbund. Därför rekommenderar arbetsgivarorganisationen att inga löneökningar medges till medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund i dagsläget.