Foto: Foto: Kajsa Åslin

Rekordmånga röstade i kyrkovalet

Nyhet Publicerad

PRESSMEDDELANDE I Härnösands stift kommer tre nya grupper in i stiftsfullmäktige: Miljöpartister i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna och Vänstern i Svenska kyrkan. Socialdemokraterna är allt jämt den största gruppen, både i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet. Den preliminära rösträkningen visar även på ett rekordstort valdeltagande, 18,6 procent i Härnösands stift.

Den preliminära röstsammanräkningen under söndagkvällen visar att de nomineringsgrupper som är lika med politiska partier allt jämt lockar flest röstande både på nationell och regional nivå. Gruppen Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) ökar dock.

I valet till stiftsfullmäktige (på regional nivå) ser röstfördelningen ut som följer:
Socialdemokraterna 45 procent, och får 27 mandat (-1 mandat).
Centerpartiet 21 procent, och får 13 mandat (oförändrat).
Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) 11,5 procent, och får 7 mandat (+1 mandat).
Sverigedemokraterna 5,5 procent, och får 3 mandat (inga mandat i dag).
Borgerligt Alternativ 4 procent, och får 2 mandat (-1 mandat).
Frimodig kyrka 3 procent, och får 2 mandat (-1 mandat).
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 3 procent, och får 2 mandat (jämfört i dag -2 mandat).
Miljöpartister i Svenska kyrkan 2,5 procent, och får 1 mandat (inga mandat i dag).
Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) 2 procent, och får 1 mandat (-1 mandat).
Vänstern i Svenska kyrkan 2 procent, och får 1 mandat (inga mandat i dag).

När det gäller valet till kyrkomötet (på nationell nivå) kan noteras att de tio mandat som tillsätts från Härnösands stift fördelats som följer: Socialdemokraterna sex mandat, Centerpartiet tre mandat, POSK ett mandat. Det innebär att Borgerligt alternativ, Frimodig kyrka och Kristdemokrater i Svenska kyrkan förlorar sina mandat för Härnösands stift.
Totalt i hela kyrkomötet står Sverigedemokraterna, Centerpartiet och POSK för största ökningen. Borgerligt Alternativ, Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan står för den största minskningen. Socialdemokraterna är allt jämt den största gruppen med knappt en trededel av mandaten i kyrkomötet (76 av 251 mandat).

När det gäller valet till kyrkofullmäktige (på lokal nivå) kan resultaten ses via följande länk: Här kan du se det preliminära resultatet för valet till kyrkofullmäktige i alla församlingar/pastorat inom Härnösands stift.

Samtliga resultat på alla nivåer i Svenska kyrkan kan ses här: Preliminära resultat för hela kyrkovalet.

Valdeltagandet i Härnösands stift var 18,6 procent, något högre än i landet i helhet (18,2 procent) och över lag en kraftig ökning jämfört med föregående val. Valdeltagande kan komma att öka ytterligare då alla förtidsröster ännu inte räknats i den preliminära sammanräkningen. 2013 röstade 13,2 procent i Härnösands stift.

Fakta/Kyrkovalet

Kyrkovalet består av tre val: Ett lokalt val till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, det är där all verksamhet för medlemmar och andra bedrivs. Ett regionalt val till stiftsfullmäktige, stiftets uppgift är att ge stöd till församlingarna. Ett nationellt val till kyrkomötet där övergripande frågor hanteras, man kan säga att det är Svenska kyrkans riksdag. Härnösands stift omfattar Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17

BILDTEXT: Valförrättarna Linus Johansson och Ulf Bylund hade fullt upp med att ta emot röster i vallokalen på Höglundaskolan i Sundsvall under söndagkvällen. Foto: Kajsa Åslin