Kyrkovalet 2017

Nyhet Publicerad

Här hittar du det preliminära resultatet för Kyrkovalet Visby stift

Från kl 21.30 fram till midnatt den 17 september rapporteras resultat fortlöpande in från de olika valnämnderna. Här nedan hittar du länk till sida där dessa succesivt sammanställs. Här finns såväl resultat för Kyrkomötet som för stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Vid midnatt bör de preliminära resultatet vara klart.  Läs det här