Nyhetsbrevet upphör tillfälligt

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi tittar just nu på nya tekniska lösningar för utskick av nyhetsbrevet. Under tiden gör nyhetsbrevet uppehåll. Är du prenumerant kommer din mejladress att sparas, så du behöver inte anmäla dig på nytt.

På grund av tekniska problem med utskick av nyhetsbrevet, gör nyhetsbrevet uppehåll under en tid. Vi tittar just nu på nya tekniska lösningar

 

Är du prenumerant kommer din mejladress att sparas och föras över i det nya systemet, så du behöver inte anmäla dig på nytt. Det är däremot inte möjligt för nya prenumeranter att anmäla sig under perioden.

Fram till dess att det "nya" nyhetsbrevet är igång hänvisar vi hit till hemsidan  och facebook.com/svenskakyrkanfalun för information om vad som är på gång i Svenska kyrkan Falun.

Varmt välkommen till våra verksamheter!