Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtidsrösta 4-16 september

Nyhet Publicerad

Röstlokalerna i pastoratet är öppen för förtidsröstning.

Mariagården, Prästgårdsgatan 5, Söderhamn

Måndag 4/9 till lördag 9/9 kl. 10.00-13.00 samt tisdag 5/9 kl. 17.00-20.00


Måndag 11/9 till lördag 16/9 kl. 10.00-13.00 samt  tisdag 12/9 kl. 17.00-20.00


Östanbo bönhus, Östanbovägen 22, Sandarne


Onsdag 6/9 kl. 17.00-19.00

På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns en karta med alla röstningslokaler och öppettider. Där kan man också se vilka nomineringsgrupper som finns att rösta på.

Rösta på valdagen 17 september!


Mariagården, Prästgårdsgatan 5, Söderhamn


Kl. 9.00-11.00, 15.00-20.00

Stentägtskolan, Gamla Sandarnevägen 4, Söderhamn


Kl. 9.00-11.00, 13.00-15.00

Östanbo bönhus, Östanbovägen 22, Sandarne


Kl. 9.00-11.00, 15.00-20.00