Läronämndens yttrande 2017_04y Prästers väjningsrätt när det gäller vigsel

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet