Kyrkans väl i Solberga pastorat

Nyhet Publicerad

Läs mer om Kyrkans väl i Solberga pastorat.

Kyrkans Väl vill verka för en kyrka med Jesus i centrum! Våra kandidater har ett starkt kyrkligt intresse och vill göra skillnad i det kyrkliga arbetet. Med en bra mix av kvinnor och män och en stor åldersspridning, från 22 till 85 år har vi goda möjligheter att ta till vara just dina önskemål. Vi är partipolitiskt obundna och ogillar toppstyrning och när kyrkans företrädare inte står upp för kristen tro.

En kristen kyrka

Det borde vara en självklarhet för Svenska kyrkan att i första hand vara just en kyrka. Därför vill vi låta våra församlingar vara tydligt kristna. Kyrkan ska inte vara ett tomt skal. Du som kommer till våra församlingar ska känna att ”Här förmedlas ett budskap från Gud!” och att vi inte skäms över vår tro, eller våra kors. Budskapet om Jesus Kristus är grundat på Bibeln och är evigt och tidlöst. Det är ett fantastiskt kärleksbudskap som håller i alla tider!

Fokus på det centrala

Kyrkan skall fokusera på det den är bra på. Det innebär att gudstjänsten måste få ha en central roll i kyrkans verksamhet. Alla som kommer till gudstjänsten, både vana och ovana besökare, ska känna att där finns en Gudsnärvaro och samtidigt möta en varm gemenskap. Vi vill förvalta vår rika gudstjänsttradition, men också berika den med nya uttryck och musik.

David Olsson, Gunilla Axelsson, Kristofer Olsson, Ann-Sofie Rydén och Göran Wallgren

Diakoni är ett viktigt område; kyrkan ska finnas där när någon behöver hjälp och stöd. Den skall inte vara en isolerad ö i samhället utan ska samarbeta med skola och föreningsliv och måste därför bli bättre på att finnas där människorna finns, exempelvis i Kode och Stora Höga. Alla församlingsmedlemmar är viktiga, inte bara de som firar gudstjänst regelbundet!

Goda förvaltare

Att behålla fokus innebär också att kyrkan inte ska slösa med medlemmarnas pengar, så som gjorts på stifts- och riksnivå under den senaste mandatperioden. Vårt pastorat ska fortsätta att ansvarsfullt värna om de resurser vi har, alltifrån byggnader och pengar till medarbetare, både ideella som anställda. Ideellt arbete ska uppmuntras, men inte vara påtvingat.

TRE FRÅGOR TILL Kyrkans väl:

1. Vilken är den viktigaste frågan i kyrkovalet för er?

Att alla nås av det glada budskapet om Jesus! För att detta ska vara möjligt måste kyrkan vara närvarande i hela pastoratet, samt på nätet.

 

2. Vilken del av Solberga pastorats verksamhet anser ni bör prioriteras?

Gudstjänsterna är viktiga och centrala. Det har varit den fasta punkten i den kristna kyrkan genom alla år och det vilar på ett brinnande ideellt engagemang. Samtidigt tycker vi att det är viktigt att vi etablerar oss på ett tydligt sätt i Kode.


3. Vad ska Solberga pastorat ha för roll i samhället?

Kyrkan ska finnas där för den som behöver oss. Att låta det kristna kärleksbudskapet visa sig i handling (det som kallas diakoni) är viktigt även i vår tid. För att utföra det på bästa sätt ska kyrkan samarbeta med föreningar och andra.

Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?

Som medlem är det din kyrka och dina pengar som ska förvaltas. Detta är din chans att påverka hur det sker och med tanke på det generellt låga valdeltagandet betyder just din röst mycket. Ta chansen, och använd den väl! - David Olsson

Varför behövs förtroendevalda i Svenska kyrkan?

De förtroendevalda har tyvärr många gånger tagit för stor plats i Svenska kyrkan. Med diverse politiska agendor har de på ett negativt sätt påverkat kyrkan. De förtroendevalda behövs istället för att, med medlemmarnas bästa för ögonen, engagerat arbeta för en kyrka som är trogen sin ursprungliga grunduppgift. - Michael Samuelsson

Har du frågor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Kristofer Olsson tfn. 070-910 57 16, kristoferols@gmail.com
www.kyrkansväl-solberga.se
Gilla oss på Facebook!

Så här röstar du

I slutet av augusti får du ditt röstkort i brevlådan. Där står all information du behöver om vallokaler och tider. Ta med röstkortet och legitimation till din vallokal. Har du inte kvar ditt röstkort kan vi lösa det på plats när du röstar - glöm inte leg! Du kan rösta på valdagen 17 september, förtidsrösta, brevrösta eller budrösta. Kontakta expeditionen för mer information 0303- 669 60.

Vallokaler Kyrkovalet 2017

Välkommen att rösta i Kyrkovalet! Här hittar du öppettider för vallokalerna i Solberga pastorat.