Kyrkans framtid Solberga pastorat

Nyhet Publicerad

Läs mer om Kyrkans framtid Solberga pastorat.

Kyrkans framtid är en opolitisk nomineringsgrupp i det kyrkliga valet 2017 till Samfällda kyrkofullmäktige i Solberga pastorat.

Kyrkans Framtid vill trycka på att kyrkans grundläggande uppgifter är Gudstjänst – Undervisning – Diakoni och Mission och som en följd därav vara noggranna med kyrkans tillgångar så att de huvudsakligen används till därmed sammanhängande verksamhet.

Kyrkans Framtid vill att vår kyrka är

Öppen och välkomnande
Arbeta för att kyrkan står öppen för alla med mångfald och rum för olikheter. Är välkommen oavsett var man befinner sig på trons väg eller av andra skäl söker sig till kyrkan.

En hållbar kyrka

Kyrkobyggnaderna representerar en stor kulturskatt med historiskt värde. Det är viktigt att dessa bibehålls och att värdet bevaras genom att de används till det de byggts för.

Konfirmation , barn- och ungdomsverksamhet

Vår kyrka prioriterar barn- och ungdomsverksamhet och att därmed kunna få fler att ta emot vårt erbjudande om konfirmationsundervisning åt alla ungdomar på lika villkor.

Diakoni och integration

Diakoni blir allt viktigare i samhället i takt med ökande olikheter och ojämna förhållande mellan människor. Vår roll förstärks också av det stora antal människor som sökt sin tillflykt till vårt land de senaste åren.

Hela livet

Vår kyrka måste också se till de människor som är mitt i livet och till den äldre generationens intressen och behov. Riktade aktiviteter till dessa är värdefullt och skall finnas med i årsprogrammet.

Karolina Klingborg, Ingalill Kristiansson, Arne Larsson, Lena Thuresson, Reimer Franksson och Agneta Gustafsson.

Samhället och kyrkan

Vår kyrka sätter kyrkans roll i ett tidsmässigt perspektiv. Detta innebär att kyrkans företrädare syns allt oftare i det offentliga rummet.

Medarbetarnas arbetsmiljö

Vår kyrka har en inkluderande arbetsmiljö som attraherar kompetenta och engagerade medarbetare. Vår målsättning är att ytterligare utveckla miljö och kompetens över tiden.

Välkomna att rösta på Kyrkans Framtid

 

TRE FRÅGOR TILL Kyrkans framtid:

1. Vilken är den viktigaste frågan i kyrkovalet för er?

Hur vår kyrka genom verksamheten kan upprätthålla balansen mellan förnyelse och tradition så att våra medlemmar stannar kvar och att ännu fler kan komma till för att få del av budskapet och gemenskapen.

 

2. Vilken del av Solberga pastorats verksamhet anser ni bör prioriteras?

Gudstjänsten och andra sammankomster i kyrkan är tillsammans med barn- och ungdomsverksamheten det viktigaste. Samhällsutvecklingen behöver också mer diakoni.


3. Vad ska Solberga pastorat ha för roll i samhället?

Pastoratet skall genom kyrkans verksamhet föra dialog och värna alla människors rätt och värde, vara välkomnande och synas på fler platser än i kyrkan.

Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?

Som medlem i Svenska kyrkan är det viktigt att Du är med och genom Din röst påverkar vilka som väljs till de olika förtroendeuppdragen i Pastoratet, Stiftet och Kyrkomötet. - Agneta Gustafsson

Varför behövs förtroendevalda i Svenska kyrkan?

Förtroendevalda har medlemmarnas uppdrag att besluta om hur kyrkomedlen används, hur fastigheter – och byggnader förvaltas och hur verksamheten skall bedrivas. - Arne Larsson

Har du frÅgor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Agneta Gustafsson tfn. 073-558 18 96 , agneta1001@hotmail.com

Så här röstar du

I slutet av augusti får du ditt röstkort i brevlådan. Där står all information du behöver om vallokaler och tider. Ta med röstkortet och legitimation till din vallokal. Har du inte kvar ditt röstkort kan vi lösa det på plats när du röstar - glöm inte leg! Du kan rösta på valdagen 17 september, förtidsrösta, brevrösta eller budrösta. Kontakta expeditionen för mer information 0303- 669 60.

Vallokaler Kyrkovalet 2017

Välkommen att rösta i Kyrkovalet! Här hittar du öppettider för vallokalerna i Solberga pastorat.