Folkkyrka i Solberga pastorat

Nyhet Publicerad

Läs mer om Folkkyrka i Solberga pastorat.

Vårt mål är att Kyrkan skall kunna nå och beröra människor; troende, sökande och tvivlande i alla åldrar oberoende av livssituation. Detta kan vi uppnå genom att kyrkan blir mera synlig ute i samhället.

Gudstjänsterna skall ge människor i vår tid tillfällen att möta Gud och, inom ramen för vår nya gudstjänstordning, ge varje församling möjlighet att utforma sitt gudstjänstliv.

I andra sammanhang som vid dop, konfirmation, vigsel och begravning skall alla berörda mötas av en kyrka som är välkomnande och stödjande.

Vi vill verka för att barns och ungdomars perspektiv tas på stort allvar. Att fler av våra ungdomar väljer att delta i konfirmandundervisningen och att föräldrar till barn och ungdomar i våra församlingar blir nyfikna och intresserade av vad mötet med Jesus kan innebära.

Vi vill också verka för att det rika musiklivet i våra församlingar bibehålles och fortsätter att berika gudstjänsterna och att kyrkans diakonala arbete kan fortsätta att utvecklas och vara kyrkans komplement till övrig social verksamhet.

Delar av FOLKKYRKAs styrelse 2017: Britta Samuelsson, Gunilla Johansson, Gunilla Skoglund, Rutger Gustavsson, Ragnhild Abrahamson, Bo Karlsson, Barbro Thor och Kjell Andersson.

Vi står upp för att kvinnor och män på lika villkor skall kunna verka som präster i vårt pastorat och att samkönade par välkomnas att ingå äktenskap i våra kyrkor.

För FOLKKYRKA är det nystartade Kodeprojektet mycket viktigt. Målet för projektet är att göra det enklare att delta i kyrkans olika verksamheter på plats i Kode samhälle. Detta bör utvecklas i samarbete med andra goda krafter som redan finns i Kode.

Vi vill fortsatt stödja internationella hjälpinsatser och verka för en
human flyktingpolitik samt vidareutveckla de miljösatsningar som gjorts i pastoratet.

Tre frågor till Folkkyrka:

1. Vilken är den viktigaste frågan i kyrkovalet för er?

Att driva arbetet med att ha en öppen kyrka där alla skall känna sig välkomna och känna sig hemma.

 

2. Vilken del av Solberga pastorats verksamhet anser ni bör prioriteras?

Mission och diakoni. Exempel på detta är ökad satsning i Kyrkans hus i Stora Höga samt satsning på verksamhet för både äldre och yngre i Kode.

 

3. Vad ska Solberga pastorat ha för roll i samhället?

Ökad närvaro ute i samhället, bl a genom ett gott samarbete med skola, socialtjänst, sjukvård och föreningsliv.

Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?

Det är ett ypperligt tillfälle för församlingsborna att påverka det arbete som bedrivs i pastoratet. - Ann-Marie Olausson

Varför behövs förtroendevalda i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan är en fristående kyrka och styrs enligt demokratiska regler med öppna val. - Kjell Andersson

Har du frågor till nomineringsgruppen? Kontakta:

Solberga: Kjell Andersson tfn. 070-296 19 50
Kode: Ragnhild Abrahamson tfn. 070-742 93 12
Hålta: Henrik Jansson tfn. 070-990 06 75
Jörlanda: Rutger Gustavsson tfn. 073-811 74 92
Stora Höga: Susanne Nilsson tfn. 070-241 47 67

Så här röstar du

I slutet av augusti får du ditt röstkort i brevlådan. Där står all information du behöver om vallokaler och tider. Ta med röstkortet och legitimation till din vallokal. Har du inte kvar ditt röstkort kan vi lösa det på plats när du röstar - glöm inte leg! Du kan rösta på valdagen 17 september, förtidsrösta, brevrösta eller budrösta. Kontakta expeditionen för mer information 0303- 669 60.

Vallokaler Kyrkovalet 2017

Välkommen att rösta i Kyrkovalet! Här hittar du öppettider för vallokalerna i Solberga pastorat.