Fortbildning ht 2017

Nyhet Publicerad

Förskolepersonalen kommer att delta i flera olika fortbildningar under hösten.

Samtliga pedagoger kommer att gå på en kvällsföreläsning om "Barns inlärning och lärande" den 19 oktober.

En pedagog från varje arbetslag kommer att delta i varsin kursdag på Uppsala naturskola ute i Hammarskog. Miljö och kretslopp 15 september, Leka och lära språk ute 29 september, Leka och lära matematik ute 6 oktober samt Friluftsliv 13 oktober.