KYRKVAL 17 SEPTEMBER

Nyhet Publicerad Ändrad

Din åsikt behövs! Tag Din chans att påverka och rösta!

Valprogram för "Samling för kyrkan i Dunker-Lilla Malma församling"

Vi vill:

  • skapa en levande församling genom att vårda det heliga, både den kristna tron och våra kyrkor samt bygga levande gemeskaper både lokalt och internationellt
  • utveckla gudstjänsten till en mötesplats för alla åldrar, där man kan känna sig trygg i gemenskapen med andra
  • välkomna alla att aktivt delta i församlingens arbete såväl ung som gammal
  • fortsätta samarbetet med Equmeniakyrkan och utveckla samarbetet med andra kyrkor och församlingar i kontraktet
  • hålla kyrkan i Lilla Malma öppen och visa den en vecka under sommaren, och hålla både den och Dunkers kyrka öppen vid Allahelgonahelgen
  • delta i insamlingar till behövande, stödja bl a Svenska kyrkans internationella arbete
  • värna om och stödja musikverksamheten
  • utveckla barnverksamheten
  • öka konfirmandgrupper, ha bibelgrupper och andra sammankomster
  • fortsätta och utveckla församlingens soppluncher

I kyrkovalet har alla, som är medlemmar i Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på valdagen, möjlighet att påverka den framtida verksamheten i församlingen genom att rösta. Vi har en demokratisk kyrka, som förutsätter att medlemmarna engagerar sig och tar ansvar. Vid årets val går vi fram med en gemensam valsedel till kyrkofullmäktige i Dunker Lilla-Malma församling med nomineringsnamnet "Samling för kyrkan i Dunker Lilla Malma församling".

Till kyrkofullmäktige väljs 15 ledamöter med ersättare. Kyrkofullmäktige utser sedan kyrkorådet, som skall leda församlingens arbete. Kyrkovalet gäller även val till Stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Vallokal på valdagen:

Församlingshemmet i Malmköping 9-11 samt 16-20

Röstningslokal för förtidsröstning:

Församlingsexpeditionen i Kyrkans hus 4-9 september och 11-16 september
kl. 10-12 samt kvällar 7 och 12 september kl. 17-20.

Brevröstning:

Kuvert för brev- och budröstning finns att tillgå på expeditionen
(med blanka valsedlar, olika kuvert och informationsfolder).

Du kan personrösta genom att kryssa för TRE kandidater på valsedeln. Sätt kryss i rutan framför namnet.

Har du frågor? Vill du ha skjuts?

Kontakta pastorsexpeditionen 0157-20052 eller
Marianne Karlsson 0157-22154

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Samling för kyrkan i Dunker-Lilla Malma församling

1. Archibald Douglas
2. Jan Andersson
3. Ulrika Knutsson
4. Per-Olov Andersson
5. Philip Weidman
6. Helena Huhta
7. Hans-Oskar Andersson
8. Leif Karlsson
9. Kjell Larsson
10. Svante Melin
11. Ann-Marie Ek
12. Kenneth Andersson
13. Johan Holmåsen
14. Gerd Andersson
15. Bengt Eriksson
16. Leif Andersson
17. Erik Wiborg 
18. Antiha Ekblad
19. Erica Bierfeldt
20. Maria Kollind
21. Marianne Karlsson

 

Församlingshemmet
Församlingshemmet i Malmköping är vallokal 17 september Foto: Sofia Björklind