Motion 2017_028 Kyrkoherdens förordnande av präst i församlingsråd

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet