Motion 2017_002 Strategi mot minskning av antal kyrkomedlemmar

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet

Skrivelser från kyrkomötet