Foto: Sofia IK/Lagunda

Renovering pågår!

Nyhet Publicerad

Nu har den efterlängtade renoveringen i Kyrkstugan startat. I ett första steg renoveras delar av de lokaler som vattenskadades. Byggarbetsplatsen är stängd, men Kyrkstugan i övrigt är öppen - välkommen in!

I de lokaler som nu renoveras blir det personalutrymmen av diverse slag, nytt arkiv som klarar gällande regler, några kontor samt vaktmästeri.

Kyrkstugan kommer också att byggas till med verksamhetslokaler. Detta arbete fortsätter närmast med detaljprojektering. 

Gunnar Sundelin är fastighetsansvarig och den som i första hand besvarar eventuella frågor om renovering och tillbyggnad.