Dags att ta ställning i kyrkovalet

Nyhet Publicerad

Nästa vecka kommer röstkorten till alla som har rätt att rösta i kyrkovalet och redan den 4 september är det möjligt att börja förtidsrösta. För den som vill ta chansen att påverka Svenska kyrkans verksamhet under de närmaste fyra åren är det dags att ta ställning.

 

 

På Härnösands stifts hemsida finns nu en regional valwebb med matnyttig information för alla som börjar fundera på att göra sin röst hörd i valet. Där finns bland annat:

– Möjlighet att ställa frågor till toppkandidaterna i valet till stiftsfullmäktige.
– Möjlighet att se vilka som styr i Svenska kyrkan i dag.
– Övergripande kyrkopolitiska program för de nomineringsgrupper som kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
– Förteckningen över alla nomineringsgrupper och kandidater i Härnösands stift som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.
– Sökverktyg för att enkelt se vilka som kandiderar i den egna församlingen eller pastoratet.
– Allmän information om kyrkovalet.

Här hittar du den regionala valwebben.

Senast den 30 augusti ska alla röstberättigade fått sitt röstkort. Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 4 september till och med valdagen den 17 september. Röstberättigad är den som är medlem i Svenska kyrkan och senast på valdagen fyller 16 år, i Härnösands stift är det totalt över 230 000 personer.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17