Foto: Maria Lundström

Återbruk och diakoni går hand i hand

Nyhet Publicerad

Diakoni kan vara så mycket. På många platser driver Svenska kyrkan loppisar, bland annat i Lund. "Återbruk ligger i tiden. Det är mer angeläget än någonsin för människor, miljö och ekonomi" säger Pia Samuelsson, en av eldsjälarna på Uggleboden, den lilla butiken med det stora hjärtat.

Välgörenhet som gör gott på en välkänd adress. Efter 32 år på Råbygatan 17 går en epok i graven. Inom kort flyttar Svenska kyrkans andrahandsbutik Uggleboden i Lund. Men än så länge är skyltarna med ugglan väl synliga. På få men prydliga kvadratmetrar trängs porslin, husgeråd, böcker, smycken, skor och kläder. Gåvorna gör stor nytta.

Intäkterna från försäljningen på Uggleboden går direkt till diakonin i Lund. Diakonicentralen, som ligger på andra sidan gatan mittemot Uggleboden, är ett gemensamt centrum för diakoni i Lund. Här finns kafé, hälsovårdsmottagning och annan verksamhet för utsatta och hemlösa.

Att skänka av överflödet och göra gott för sina medmänniskor. Det är något som tilltalar många.

- Vi får mycket uppskattning av en trogen skara ”stammisar”. De avlöser varandra i butiken - lämnar saker eller fyndar. Alla gåvor sorteras. En del går direkt till de behövande. Annat säljs och omvandlas till mat, bussutflykter och hygienartiklar till de som söker hjälp, berättar Pia Samuelsson entusiastiskt.  

Bredvid henne står Johan Jönsson (se bilden ovan) som arbetat för diakonin i Lund sedan han var 28 år, det vill säga mer än halva sitt liv.

Vad betyder Uggleboden för er?

- Att jag har ett meningsfullt jobb att gå till, konstaterar Johan.

Vi som har det svårt med ett vanligt jobb får här en värdefull möjlighet till en plats i samhället. För mig betyder det allt.

Pia Samuelsson

Pia tittar på sin kollega och nickar instämmande.

- Både Johan och jag har trygghetsanställning. Uggleboden är en oas för dem som inte klarar av den stress och press som råder i dagens arbetsliv. Vi som har det svårt med ett vanligt jobb får här en värdefull möjlighet till en plats i samhället. För mig betyder det allt. Det spritter i kroppen av glädje varje dag jag ska hit, konstaterar Pia.

Viktig verksamhet öppet sex dagar i veckan

Förutom Pia och Johan drivs butiken av föreståndaren Gaby Engel. Dessutom gör volontärer och personer som arbetstränar att man kan hålla öppet sex dagar i veckan.

- Det är en viktig verksamhet som visar på vad kyrkan gör utåt och för dem som är utanför samhället, menar Johan Jönsson. 

Allt går till välgörenhet

- Utan våra gåvor vore vi ingenting.  Vi får fantastiska saker ibland som vi säljer vidare till antikfirmor. Det känns så bra eftersom allt går till välgörenhet.

Behovet av hjälp till behövande är konstant och tar inte paus. Den siste september stänger Uggleboden i centrum. Vad händer framöver med den värdefulla verksamheten? Från och med oktober månad är tanken att verksamheten flyttar till en lokal på Norra Fäladen i Lund. Fortsättning följer.

Maria Lundström

Fakta Diakoni

Det är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakonin ska se, göra synligt och ta ställning i aktuella frågor, där människovärdet kränkts, där orättvisor och övergrepp sker, i människors utsatthet och svåra situationer.

Svenska kyrkans diakonicentral är i samverkan med församlingarna ett gemensamt centrum för diakoni i Lund. Läs mer här om den diakonala verksamheten.

Lär mer på Lunds stifts webbplats om vad diakoni är, hur man kan bli diakon med mera.