Sju kandidater i biskopsvalet

Nyhet Publicerad

Biskopsvalet tog på tisdagen sitt första formella steg. Då samlades stiftets röstberättigade i Göteborg för att nominera kandidater. Sju personer fick tillräckligt många röster för att gå vidare i processen.

Vid nomineringsval den 22 augusti i Göteborgs stift fick sju personer mer än fem procent av rösterna. Det innebär att det, efter behörighetsprövning, med största sannolikhet blir dessa sju som blir kandidater i biskopsvalet i oktober.
Den 11 oktober sker en utfrågning i Göteborgs domkyrka. Den 18 oktober och eventuellt vid en andra omgång den 8 november sker biskopsvalet, då stiftets nästa biskop utses.
Vid nomineringsvalet till ny biskop i Göteborgs stift samlades större delen av de
1 250 röstberättigade för att lyssna till pläderingar för de personer som nominerats. Dagen avslutades med val då de kandidater som skulle gå vidare i processen utsågs, den process som slutar med att Göteborgs stift får sin nya biskop. Magnus Aasa, kyrkoherde i Halmstads församling, fick inte tillräckligt många röster för att bli nominerad.
Nästa steg i processen är behörighetsprövning av kandidaterna. För att vara behörig och kunna bli biskop ska personen vara prästvigd eller behörig att bli prästvigd. Det innebär bland annat en teologisk examen. Om den som valts inte är prästvigd sker en prästvigning före biskopsvigningen. Formell behörighetsprövning görs av Ansvarsnämnden för biskopar efter nomineringsvalet.

Följande sju kandidater har fått mer än fem procent av rösterna:

Susanne Rappmann (född 1965)
Kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Göteborgs stift.

Erik Johansson (född 1972)
Präst, internationell missionssekreterare EFS.

Cristina Grenholm (född 1959)
Kyrkosekreterare, präst, professor och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.

Jonas Eek (född 1970)
Präst och utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum, teologie doktor, bosatt i Göteborg.

Esbjörn Särdquist (född 1966)
Kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Skara stift.

Maria Klasson Sundin (född 1961)
Präst, handläggare för ekumenik vid Kyrkokansliet i Uppsala, teologie doktor.

Sven Hillert (född 1959)
Församlingsherde i Gävle Maria församling, teologie doktor, Uppsala stift.