Förvaltningssekreterare

Nyhet Publicerad Ändrad

Egendomsnämnden, Visby stift

Förvaltningssekreterare vid egendomsförvaltningen i Visby stift

Välkommen till egendomsförvaltningen, Visby stift. Visby stift består av två enheter, utvecklings- och förvaltningsenheten. Egendomsförvaltningen är en del av förvaltningsenheten och arbetar med prästlönetillgångar i Visby stift. Prästlönetillgångarna är Gotlands största enskilda markägare och vi ansvarar för en god och hållbar förvaltning av dess tillgångar av jord, skog och fonder.

Visby stift har 22 anställda och lokaler mitt inne i Världsarvet Visby innerstad. I slutet av denna text kan du läsa mer om prästlönetillgångar, Visby stift och om Gotland.

Hur kommer din arbetsdag att se ut?

Dina arbetsuppgifter är omväxlande och varierande. Egendomsförvaltningen består av två anställda; egendomsförvaltaren och den nu utannonserade tjänsten som förvaltningssekreterare. Du kommer att arbeta med handläggning och administration av markfrågor, såsom arrenden, avtal och servitut. Det innebär att du kommer att ha en hel del kontakter med arrendatorer, myndigheter och förtroendevalda i egendomsnämnden. En stor del av arbetet sker med hjälp av fastighetsprogrammet Stifast och i diariesystemet. I Stifast finns alla prästlönefastigheter, arrendatorer och avtal registrerade och i diariesystemet registreras egendomsförvaltningens handlingar. I tjänsten ingår det även att vara sekreterare för egendomsnämnden. Det innebär att du ansvarar för administrationen kring nämndens sammanträden så som kallelser, protokoll och expediering av beslut.   

Kvalifikationer

Du har eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Vi förutsätter att du är intresserad av jord- och skogsbruk och ser gärna att du har erfarenhet av fastighetsadministration och avtalshantering. Det är också en fördel om du har kunskap om diarieföring och arkivering.

Du är en social och utåtriktad person som är van att samarbeta och kommunicera med såväl kunder som kollegor, men du är också van att arbeta självständigt. Du har en mycket god administrativ förmåga och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är noggrann och flexibel på så sätt att du kan lösa även det oförutsedda som uppstår.

Du är medlem i Svenska kyrkan.

Tillträde

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Provanställning 6 månader kan komma att tillämpas.

Tjänstens omfattning

Tjänsten är tillsvidare och på heltid.

  

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta:
Arvid Mickelåker, egendomsförvaltare, 0498-40 49 00

Fackliga företrädare:
Anders Ahlin, SACO, tel. växel 0498-40 49 00
Kent Österdahl, KyrkA tel. 0498-24 01 76
Bimbi Ollberg, Vision tel. växel 0498-40 49 00
Linnea Tibell, Lärarförbundet tel. 073-073 84 30

Ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till Visby stift senast 15 september.  Adressen är: Visby stift Box 1334 62124 Visby eller skicka din ansökan via e-post visby.stift@svenskakyrkan.se 

 

Bifoga meritförteckning, betyg och intyg samt ange löneanspråk och referenser.

Om Prästlönetillgångarna

Prästlönetillgångarna har sitt ursprung i fastigheter som har ställts till Svenska kyrkans förfogande i syfte att avkastningen skulle användas för att avlöna församlingens präster och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar. Hit hör också de fonder som bildades när prästlönetillgångar såldes – prästlönefonder. Sedan 1995 är det stiften inom Svenska kyrkan som förvaltar prästlönetillgångarna.

I Visby stift är det egendomsnämnden som har totalansvaret för stiftets jord, skog och prästlönefonder och har hand om frågor kring arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter. Tillgångarna består av 103 prästlönefastigheter och en prästlönefond. Prästlönetillgångarna har till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. Prästlönetillgångarna skall förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Dessutom skall förvaltningen ske på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

https://www.svenskakyrkan.se/visbystift/egendomsnamnden

Om Visby stift
Stiftet består idag av 39 församlingar på Gotland och 46 utlandsförsamlingar. Gotland är unikt med sina 92 medeltida kyrkor. Gudstjänster genomförs regelbundet i alla våra kyrkor. 

Stiftet arbetar med:
·  Levande församlingar, engagerade medarbetare, fördjupande och glädjefyllda gudstjänster.
·  Ett brett diakonalt arbete med fokus på de mest utsatta.
·  En undervisning för olika åldrar som väcker nyfikenhet samt fördjupar kunskaper, andliga och existentiella insikter.
·  En missionsuppgift som bygger på dialog och en strävan att vara goda förbilder  

Att bo på Gotland
Om du inte redan bor på Gotland, kanske du funderar hur det är. Jo visst kan man bo på Gotland året runt! Vi är drygt 57 000 invånare. Ungefär halva befolkningen bor i Visby, Hemse, Slite och Klintehamn. Övriga på landsbygden. Vi har ca 1 500 lantbruk på Gotland, så landsbygden är levande och jordbrukssektorn är en betydelsefull näring. För ett par år sedan var Gotland Matlandets huvudstad och kan stoltsera med ett stort antal restauranger och livsmedelsproducenter av högsta klass. 

Gotland har ett rikt kulturliv med egen länsteater, mycket musik i olika former, flera bibliotek och muséer. 

När det gäller utbildningar finns det ett bra utbud med allt från klassiska byskolor via gymnasieskolor och folkhögskola, till Uppsala universitet Campus Gotland. 

Det är nära till allt; människor, natur och utbud av alla de slag. Till Stockholm tar det cirka 35 minuter med flyg och Nynäshamn och Oskarshamn når du med färja på dryga tre timmar. På sommaren kommer över 800 000 turister till Gotland. Men det finns plats för alla! 

Läs mer om att bo och leva på Gotland året runt: www.gotland.com