Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskoparna kallar präster och diakoner till möte i Uppsala för att samtala om nåd.

Uppsala stifts präster och diakoner möts i Uppsala den 22-24 augusti. 400 deltagare samlas till gudstjänster, föredrag och seminarier utifrån temat ”Nåd och åter nåd”.

Präst- och diakonmöte i Uppsala 2017. Bild: Magnus Aronson

Präst- och diakonmöte sker regelbundet vart fjärde år och årets möte präglas av det pågående reformationsåret – 500 år efter att Martin Luther spikade sina teser på en kyrkport i Wittenberg. En tanke som Martin Luther betonade är nåd och den tanken återkommer i föredrag och seminarier under tre dagar i Uppsala.

”Finns det nåd för präster och diakoner”, ”Lever vi i en skammens kultur” och ”Leva utan facit - nåd som princip eller tilltal” är några av rubrikerna. Bland de medverkande märks MajGull Axelsson, Fredrik Heiding, Ylva Eggehorn, David Thurfjell och Maria Küchen.

Inbjudare till mötet är Uppsala stifts biskopar – ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Ragnar Persenius – som båda medverkar i gudstjänster och med föredrag.

Mötet inleds med gudstjänst i Uppsala domkyrka klockan 13.00. Hela programmet och mer information om mötet finns på Uppsala stifts Intranät