Foto: Magnus Aronson/IKON

Gustav blir Svenska kyrkans präst i Hongkong

Nyhet Publicerad

Snart går flyttlasset för Lagundas tidigare kyrkoherde Gustav Jacobsson och hans fru Eva. De är på väg till Hongkong för att arbeta för Svenska kyrkan i utlandet, som präst respektive församlingsassistent. Som många vet att Hongkong länge haft en särskild plats i deras hjärtan, och Lagunda församling önskar varmt lycka till!

Som vi kunnat läsa bland annat i Enköpingsposten är Lagundas tidigare kyrkoherde Gustav Jacobsson och hans fru Eva på väg till Hong Kong. De ska arbeta för Svenska kyrkan i utlandet, som präst respektive församlingsassistent med ansvar för Kina, Hongkong & Taiwan. 

Gustavs kontakter med Hong Kong började när han fick ett stipendium från den norsk/danska stiftelsen Areopagos för studier vid Tao Fong Shan Christian Center år 2008. Därefter fick han idén att starta ett utbyte med ungdomar i Hong Kong, att låta öst och väst mötas och skapa kristna vänskapsband. Året efter kom tolv ungdomar med ledare från Hong Kong till Örsundsbro och så småningom kunde en grupp med tolv ungdomar och två ledare resa till Hong Kong i juli 2010. Samma år kom tio ungdomar från Hong Kong till Örsundsbro. 

Ungdomsutbytet utvecklades till en församlings­verksamhet, Swedkong, som fortsatte under sju år. Gustav fick vara med om att ta emot fem grupper från Hong Kong i Lagunda, och församlingens verksamhetsutskott hann också besöka
Hong Kong och Tao Fong Shan innan Gustav fick ny tjänst i Uppsala. Även därefter fortsatte kontakterna under en tid med två grupper från Hong Kong på besök här, och en delegation från Lagunda som besökte Hong Kong.

Projektet har fått ny ledare i Hong Kong och utbytet med Hong Kong har kommit att knytas till Sigtunastiftelsen. Lagunda församlings mål för det internationella arbetet har också förändrats i linje med övergripande mål för all verksamhet. Lagunda driver därför inte längre detta aktiva arbete men är tacksam för allt som projektet och utbytet med Hong Kong har fått ge.

De internationella kontakterna för Lagunda fortsätter inom andra områden. Hösten 2015 deltog Lagunda i en satsning från Uppsala stift där präster
från Zimbabwe levde och arbetade i församlingar i stiftet under några månader. Lagunda hade glädjen att ta emot pastor Kwanele Nkube i arbetslaget och i församlingens gudstjänster och verksamhet.

Lagunda deltar också i ett vänförsamlingsutbyte med församlingar i Wales, också detta arrangerat av Uppsala stift.

Självklart finns Lagunda också med i Svenska kyrkans internationella arbete. Här är många engagerade, men särskilt församlingens missionsgrupp.

Mer om detta och hur du kan engagera dig kan du läsa på sidan Lagunda i världen.