Pulsen på: Sverigedemokraterna

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Arne Björklund från Sverigedemokraterna.

Till tidningen "Örebro – Mitt i livet" har frilansskribenten Gunnar Sundell intervjuat företrädare för de sex nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat (intervjuerna gjordes under försommaren). I tidningen, som utkommer fredag 8 september, hittar du utdrag ur intervjuerna. Här, på webben, finns samtliga frågor och svar fördelade på de tre mellanrubrikerna Politik, Kyrkan och Personligt.

Politik

Du är Sverigedemokraternas förstanamn. Vilken lokal fråga kommer du att driva för att få till en förändring?
– Jag är helt ny, så det är svårt att säga ... Men jag tycker vi ska lyfta in psalm 169, ”Fädernas kyrka i Sveriges land” från 1937 års psalmbok i dagens psalmbok igen. Nej, jag är lite för dåligt påläst än, vi har ett kyrkopolitiskt program som jag ska läsa på bättre inför valet.

Om vi vänder på det, vilken verksamhet i Örebro pastorat är du stolt över och kommer du att kämpa för att försvara?
– Jag tror att omorganisationen av kyrkan är bra, utan att kunna peka på några detaljer. Sedan tycker jag att korset, det kristna segertecknet, är viktigt. Det finns de som vill ta bort korset i vissa sammanhang, men det är jag emot. Vilka de är? Det var något jag såg i media, men nu kommer jag inte riktigt ihåg vilka och var det gällde.

Sedan 2000 är kyrkan skild från staten – men inte från partipolitiken. Reflektion kring det?
– Ja, jag tycker skilsmässan från staten var bra. Därför tycker jag inte att partipolitiken ska dominera i kyrkan, jag tycker att teologerna ska ha det avgörande inflytandet.

Som kyrkopolitiker har du ett arbetsgivaransvar. Kan du på ett ungefär säga hur många anställda Örebro pastorat har (cirka 300 personer)?
– Nja, det vet jag inte ... Det är många, kanske 600 anställda? Jaså, det är 300. Ja, det är också många.

Bilden visar Arne Björklund från Sverigedemokraterna.

Medlemstappet gör att Svenska kyrkan måste spara 2,6 miljarder kronor fram till 2030 (en halv miljon kronor om dagen) för att ha ekonomin i balans. Örebro pastorat är inget undantag, hur vill Sverigedemokraterna anpassa ekonomin?
– Det är en svår fråga. Kanske är det så att vi måste kraftsamla verksamheten, att vi inte kan ha verksamhet i precis alla kyrkor.

Kyrkan

En färsk prognos (AB Statisticon) förutspår att 2025 är det sista året då Svenska kyrkan har mer än halva befolkningen som medlemmar. Är det en utveckling som går att hejda och bryta, tror du?
– Jag tror kyrkan måste kraftsamla och lyfta evangeliet, det kan bromsa medlemstappet. Det är alldeles för mycket verksamhet i kyrkan i dag som inte har med evangeliet att göra. Sedan undrar jag över dopet. Hur ser dagens föräldrar på dopet? Jag tycker det är en fråga som behöver undersökas.

Konfirmandundervisningen är dock en ljusglimt i Örebro pastorat. 2012 konfirmerades 12,3 procent av alla 15-åringar. Har du koll på hur många det var förra året, tack vare satsningen ”Inte som du tror” (16,3 procent)?
– Nej, det vet jag inte. Kanske 15 procent? Jaså, 16,3 procent. Det är bra, hoppas det fortsätter i den riktningen.

Sedan tio år tillbaka finns ett nätverk i Örebro för religionsdialog, ett lokalt fredsarbete där tro möter tro. Vad tycker du om det?
– Det tycker jag att man kan lägga ner. Det ger ingenting, som jag ser det. Som jag ser världen är det den muslimska tron som är problemet i nästan alla konflikter, titta exempelvis på förföljelsen av kristna kopter i Egypten. Jag är rädd att det på sikt kommer att bildas ett nordiskt kalifat i Sverige, Norge och Danmark. Inte med våld, men att muslimer undan för undan tar över. Jag tror det kommer att börja med att det bildas ett svenskt muslimskt parti.

Svenska kyrkan har fyra grunduppdrag (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission). Vilket är viktigast för dig – och varför?
– ... vilka är det nu igen? Ja, just det! Gudstjänsten är absolut viktigast.

Hur ser du på satsningen på Örebro Stadsmission, som startade hösten 2015 för att hjälpa utsatta och hemlösa?
– Det är en bra satsning. Ibland ramlar människor mellan samhällets skyddsnät. Det är ett bra jobb som Örebro Stadsmission gör.

Personligt

När blev du kyrkopolitiskt aktiv och varför?
– Det var ju nu, när jag blev tillfrågad av partiet. Jag är grön i de kyrkopolitiska frågorna, men jag har alltid känt mig hemma i den svenska kyrkan.

När var du i kyrkan senast?
– Det var faktiskt för ett par veckor sedan, i Karlsborgs fästningskyrka. Jag var där på en sammankomst med regementets kamratförening.

Är du som privatperson engagerad i kyrkans arbete?
– Nej, inte för tillfället. Vi får se hur det utvecklar sig, om jag kommer in i kyrkofullmäktige.

Vad betyder Gud för dig?
– Gud betyder trygghet och tillflykt. Det är en tro som bär hela livet och efter döden. Jag tror på trosbekännelsen.

Lite mer om Arne Björklund

Namn: Arne Björklund.
Ålder: 78 år.
Yrke: Pensionerad posttjänsteman. Jag var även reservofficer och har gjort flera internationella uppdrag.
Familj: Gift med Gun.
Bor: Villa i Adolfsberg.
Fritidsintressen: Underhållet av huset i Adolfsberg tar mycket tid. Sedan är jag fritidspolitiker i fritidsnämnden samt hoppar in och kör stadsbuss ibland.

Nyfiken på att kolla hur företrädarna för de andra fem nomineringsgrupperna svarat?

Du hittar dem längre ner på sidan.

Pulsen på: Arbetarepartiet socialdemokraterna

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Timmy Leijen från Arbetarepartiet socialdemokraterna.

Pulsen på: Borgerlig samverkan i Örebro pastorat

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Annica Zetterholm från Borgerlig samverkan i Örebro pastorat.

Pulsen på: Frimodig kyrka

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Karin Hermansson från Frimodig kyrka.

Pulsen på: Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Johan Unger från POSK.

Pulsen på: Vänstern i Svenska kyrkan

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Lisa Nätterdal från Vänstern i Svenska kyrkan.

Kyrkoval och valnämnd

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Vid valet 2021 slog valdeltagandet i Örebro pastorat nytt rekord och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017.