Pulsen på: Frimodig kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Karin Hermansson från Frimodig kyrka.

Till tidningen "Örebro – Mitt i livet" har frilansskribenten Gunnar Sundell intervjuat företrädare för de sex nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat (intervjuerna gjordes under försommaren). I tidningen, som utkommer fredag 8 september, hittar du utdrag ur intervjuerna. Här, på webben, finns samtliga frågor och svar fördelade på de tre mellanrubrikerna Politik, Kyrkan och Personligt.

Politik

Du är Frimodig kyrkas förstanamn. Vilken lokal fråga kommer du att driva för att få till en förändring?
– Jag brinner för barn och unga, att de får plats och resurser. Jag vill slå ett särskilt slag för söndagsskolan. Att engagera barnen i kyrkan är en överlevnadsfråga. Dessutom vill vi att beslut ska fattas så lokalt som möjligt, att fler beslut delegeras av pastoratet till församlingsråden.

Om vi vänder på det, vilken verksamhet i Örebro pastorat är du stolt över och kommer du att kämpa för att försvara?
– Det är det diakonala arbetet i allmänhet och Örebro Stadsmission i synnerhet. Det vill jag ska bibehållas och utvecklas ännu mer.

Sedan 2000 är kyrkan skild från staten – men inte från partipolitiken. Reflektion kring det?
– Det här tycker vi är lite olyckligt. Nu finns det ju partier som i nomineringsarbetet påverkas av personer som inte ens är medlemmar i kyrkan. Jag tycker det är viktigt att kyrkan styrs av ett engagemang för kyrkan.

Som kyrkopolitiker har du ett arbetsgivaransvar. Kan du på ett ungefär säga hur många anställda Örebro pastorat har (cirka 300 personer)?
– Siffror ... Det är ju väldigt många, lät mig tänka. Jag säger 300.

Bilden visar Karin Hermansson.

Medlemstappet gör att Svenska kyrkan måste spara 2,6 miljarder kronor fram till 2030 (en halv miljon kronor om dagen) för att ha ekonomin i balans. Örebro pastorat är inget undantag, hur vill ditt parti anpassa ekonomin?
– Naturligtvis måste vi minska medlemstappet, men det blir också än viktigare att engagera ideella krafter i det dagliga arbetet. Att uppmuntra anställda att delegera vissa uppgifter till de som vill jobba ideellt. Det är i grunden positivt. Det kan handla om att leda söndagsskolan eller ordna kyrkkaffe.

Kyrkan 

En färsk prognos (AB Statisticon) förutspår att 2025 är det sista året då Svenska kyrkan har mer än halva befolkningen som medlemmar. Är det en utveckling som går att hejda och bryta, tror du?
– Självklart tror jag det. Vi måste låta Jesus vara mer i centrum och be för kyrkan. Vi kan heller inte bara vänta på att folk ska komma till oss, vi måste vara aktiva. I samband med terrordådet i Stockholm i april till exempel, så öppnade vi Sörbykyrkan för alla som ville samlas, prata och vara i ett tryggt sammanhang.

Konfirmandundervisningen är dock en ljusglimt i Örebro pastorat. 2012 konfirmerades 12,3 procent av alla 15-åringar. Har du koll på hur många det var förra året, tack vare satsningen ”Inte som du tror” (16,3 procent)?
– Det har ju ökat, det vet jag. Men i procent... 15 procent gissar jag. Det viktiga är att arbetet fortsätter och trenden håller i sig.

Sedan tio år tillbaka finns ett nätverk i Örebro för religionsdialog, ett lokalt fredsarbete där tro möter tro. Vad tycker du om det?
– Det är klart det är bra att träffas och prata, så länge man själv vet vad man tror på. Ökad förståelse och tolerans är bara bra, men det får inte betyda att den egna tron tunnas ut.

Svenska kyrkan har fyra grunduppdrag (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission). Vilket är viktigast för dig – och varför?
– Gudstjänsten, att vi satsar på att göra den bra för alla åldrar. Det är ändå det centrala i kyrkolivet. I Sörbykyrkan har vi inrättat två gudstjänstpass på söndagarna och avslutar med en gemensam lunch. Det har ökat aktiviteten på söndagarna.

Hur ser du på satsningen på Örebro Stadsmission, som startade hösten 2015 för att hjälpa utsatta och hemlösa?
– Jag hoppas verkligen att verksamheten fortsätter och får utvecklas. Stadsmissionen är en verksamhet som är bra för hela Örebro.

Personligt

När blev du kyrkopolitiskt aktiv och varför?
– Min pappa var kyrkopolitiker, så jag har växt upp med det. Inför förra valet blev jag tillfrågad om jag ville engagera mig och det passade mig bra.

När var du i kyrkan senast?
– Jag går minst en gång i veckan, på söndagarna. Sedan kan det bli mer, om det är någon sångövning exempelvis.

Är du som privatperson engagerad i kyrkans arbete?
– Ja, jag är med och leder en grupp 10–12-åringar i Sörbykyrkans söndagsskola. Sedan är jag också med i en hemgrupp. Vi är en handfull vuxna som turas om att träffas hemma hos varandra varannan vecka. Vi umgås och läser kommande söndags text, som vi sedan funderar och pratar omkring.

Vad betyder Gud för dig?
– Gud är min pappa. Han älskar mig och är grunden för mitt liv. Gud är en trygghet för mig, varje dag.

Lite mer om Karin Hermansson

Namn: Karin Hermansson.
Ålder: 46 år.
Yrke: Intensivvårdssjuksköterska.
Familj: Man och tre barn.
Bor: Lägenhet i Rosta, Örebro.
Fritidsintressen: Vi har ett torp vid Hemsjön utanför Mullhyttan. Där är vi nästan all ledig tid under sommarhalvåret.

Nyfiken på att kolla hur företrädarna för de andra fem nomineringsgrupperna svarat?

Du hittar dem längre ner på sidan.

Pulsen på: Arbetarepartiet socialdemokraterna

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Timmy Leijen från Arbetarepartiet socialdemokraterna.

Pulsen på: Borgerlig samverkan i Örebro pastorat

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Annica Zetterholm från Borgerlig samverkan i Örebro pastorat.

Pulsen på: Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Johan Unger från POSK.

Pulsen på: Sverigedemokraterna

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Arne Björklund från Sverigedemokraterna.

Pulsen på: Vänstern i Svenska kyrkan

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Lisa Nätterdal från Vänstern i Svenska kyrkan.

Kyrkoval och valnämnd

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Vid valet 2021 slog valdeltagandet i Örebro pastorat nytt rekord och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017.