Pulsen på: Arbetarepartiet socialdemokraterna

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Timmy Leijen från Arbetarepartiet socialdemokraterna.

Till tidningen "Örebro – Mitt i livet" har frilansskribenten Gunnar Sundell intervjuat företrädare för de sex nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Örebro pastorat (intervjuerna gjordes under försommaren). I tidningen, som utkommer fredag 8 september, hittar du utdrag ur intervjuerna. Här, på webben, finns samtliga frågor och svar fördelade på de tre mellanrubrikerna Politik, Kyrkan och Personligt.

Politik

Du är Socialdemokraternas förstanamn. Vilken lokal fråga kommer du att driva för att få till en förändring?
– Vi vill starta en volontärbyrå. Undersökningar visar att omkring tio procent av församlingsmedlemmarna vill göra en arbetsinsats, men det finns ingen riktigt tydlig och bra väg som kanaliserar den viljan att jobba frivilligt. Min tanke är att man kan starta en hemsida där kyrkliga organ kan lägga ut olika uppgifter som behöver göras – det kan vara allt från att brygga kyrkkaffe nästa söndag till juridisk rådgivning för papperslösa – och så får de med lämpliga kunskaper anmäla sitt intresse.

Om vi vänder på det, vilken verksamhet i Örebro pastorat är du stolt över och kommer du att kämpa för att försvara?
– Jag försvarar alltid de ungas plats i kyrkan, de är vår framtid. Därför vill jag försvara satsningen på konfirmandundervisningen och till och med utveckla sommarjobben för unga.

Sedan 2000 är kyrkan skild från staten – men inte från partipolitiken. Reflektion kring det?
– Det är ju faktiskt så att vilken grupp som helst kan bilda en nomineringsgrupp och ställa upp i kyrkovalet. Det gemensamma kan vara intresset för innebandy och det är inget påhittat exempel.
– Jag har valt en nomineringsgrupp med en tydlig värdegrund och människosyn. Jag ser det som en varudeklaration för väljarna, de vet vad de får om de röstar på mig.

Som kyrkopolitiker har du ett arbetsgivaransvar. Kan du på ett ungefär säga hur många anställda Örebro pastorat har (cirka 300 personer)?
– Omkring 200 i församlingsarbetet och cirka 100 i kyrkogårdsförvaltningen.

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Medlemstappet gör att Svenska kyrkan måste spara 2,6 miljarder kronor fram till 2030 (en halv miljon kronor om dagen) för att ha ekonomin i balans. Örebro pastorat är inget undantag, hur vill ditt parti anpassa ekonomin?
– Vår budget är inte i balans. Det är medvetet, vi har valt att satsa på dop- och konfirmandprojekt samt på Örebro Stadsmission. Men 2024 ska budgeten vara i balans. Från och med 2018 vill vi spara fyra miljoner kronor om året. En utredning ska presentera ett underlag i höst, då kan vi närmare gå in på vilka verksamheter vi ska prioritera. En sak är dock klar, redan 2018 drar vi ner på fortbildning och resor.

Kyrkan

En färsk prognos (AB Statisticon) förutspår att 2025 är det sista året då Svenska kyrkan har mer än halva befolkningen som medlemmar. Är det en utveckling som går att hejda och bryta, tror du?
– Tyvärr får vi nog acceptera sekulariseringen och att behovet av kyrkan minskar. Samtidigt hoppas jag vårt goda arbete gör att fler vill vara med. De senaste åren har den procentuella minskningen i Örebro varit hälften så stor som riket i övrigt, så något gör vi rätt.

Konfirmandundervisningen är dock en ljusglimt i Örebro pastorat. 2012 konfirmerades 12,3 procent av alla 15-åringar. Har du koll på hur många det var förra året, tack vare satsningen ”Inte som du tror” (16,3 procent)?
– I procent vet jag inte, men jag är ganska säker på att det var drygt 180 stycken. Det har jag faktiskt koll på, för det är så viktigt.

Sedan tio år tillbaka finns ett nätverk i Örebro för religionsdialog, ett lokalt fredsarbete där tro möter tro. Vad tycker du om det?
– Det är en mycket viktig verksamhet när världen ser ut som den gör. Om man genom möten och samtal kan överbrygga klyftor och öka förståelsen, så är mycket vunnet.

Svenska kyrkan har fyra grunduppdrag (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission). Vilket är viktigast för dig – och varför?
– Diakonin i så fall. Vi är duktiga på gudstjänster och undervisning. Men diakoni har vi för lite av. Det är bland annat därför vi satsar på stadsmissionen.

Hur ser du på satsningen på Örebro Stadsmission, som startade hösten 2015 för att hjälpa utsatta och hemlösa?
– Stadsmissionen gör Örebro varmare. Stadsmissionen är inte bara kyrkans angelägenhet, den har blivit hela Örebros angelägenhet. Jag är stolt över att ha varit med i bildandet av verksamheten.

Personligt

När blev du kyrkopolitiskt aktiv och varför?
– Det var i början av 1980-talet. Ulla Strand, en gammal socialdemokrat, upptäckte att jag varit med i SSU och att jag var engagerad i Kyrkans Ungdom. ”Du ska sitta i kyrkorådet”, sa hon till mig. Jag tyckte hon var tokig. ”Inte bara det, du ska bli ordförande i kyrkorådet”, fortsatte hon. Ja, det var Ullas förtjänst. Hon såg mig och ville ge mig ansvar.

När var du i kyrkan senast?
– Jag besöker väl högmässan en eller ett par gånger i månaden. Men sedan kan jag slinka in i någon kyrka när som helst i veckan, för att tända ett ljus och fundera lite.

Är du som privatperson engagerad i kyrkans arbete?
– Ja, för tre år sedan var jag och ett 15-tal andra med och drog igång caféverksamheten i Nikolai församlingsgård. Vi bakar och säljer Go'fika en lördag i månaden. Allt överskott går till olika ändamål, bland annat Kvinnohuset.

Vad betyder Gud för dig?
– Gud betyder så mycket, men ska jag koncentrera det är svaret trygghet och tillit.

Lite mer om Timmy Leijen 

Namn: Timmy Leijen.
Ålder: 56 år.
Yrke: Samtalsterapeut på ungdomsmottagningen Knuffen.
Familj: Make och ett barn.
Bor: Villa i Rynninge.
Fritidsintressen: Film och skidåkning på längden. Och så bakning, det är terapi för mig och gör gott för andra.

Nyfiken på att kolla hur företrädarna för de andra fem nomineringsgrupperna svarat?

Du hittar dem längre ner på sidan.

Pulsen på: Borgerlig samverkan i Örebro pastorat

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Annica Zetterholm från Borgerlig samverkan i Örebro pastorat.

Pulsen på: Frimodig kyrka

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Karin Hermansson från Frimodig kyrka.

Pulsen på: Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Johan Unger från POSK.

Pulsen på: Sverigedemokraterna

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Arne Björklund från Sverigedemokraterna.

Pulsen på: Vänstern i Svenska kyrkan

Den 17 september är det kyrkoval. I Örebro pastorat har fyra nomineringsgrupper blivit sex sedan förra valet. Vad vill de? Hur engagerade är de i kyrkans arbete? Vi publicerar pulsen-på-intervjuer med företrädare för samtliga nomineringsgrupper här på webben. Möt Lisa Nätterdal från Vänstern i Svenska kyrkan.

Kyrkoval och valnämnd

Vid kyrkoval får Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Vid valet 2021 slog valdeltagandet i Örebro pastorat nytt rekord och även förtidsröstningen ökade jämfört med valet 2017.