Foto: IKON

Snart dags för kyrkoval!

Nyhet Publicerad Ändrad

Som medlem i Svenska kyrkan har du möjlighet att påverka. Genom att delta i kyrkovalet kan du vara med att bestämma om inriktningen på vårt arbete och vilka som skall representera dig. Här kan du läsa mer om kyrkovalet och hitta länkar!

 

Söndagen den 17 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som skall företräda dem de kommande fyra åren.

Valet görs i tre nivåer:
* Kyrkofullmäktige (det lokala valet)
*Stiftsfullmäktige (regionala) och
*Kyrkomötet (nationella).

Numera sköter kyrkan själv sina val, men av praktiska skäl har man valt att använda ett liknande tillvägagångssätt som i de allmäna valen. En del skillnader finns dock. Bland annat så heter det inte "partier" i kyrkovalet utan nomineringsgrupper. I kyrkovalet får också tillhöriga 16-åringar rösta.

Församlingshemmen, sockenstugorna och pastorsexpeditionen i pastoratet håller öppet på söndagen den 17 september klockan 12-16 och 18-20 för röstning.

Förhandsrösta kan alla göra på pastorsexpeditionen, Viljansvägen 19 i Kovland, från den 4 september till den 16 september. Måndag och tisdag på kvällstid kl 17-19 och från onsdag till lördag på dagtid kl 10-12.

Frågor om kyrkovalet besvaras på Pastorsexpeditionen - tel 060 910 09

Här hittar du Svenska kyrkan officiella kyrkovalssida:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Valnämnden

Pastoratets valnämnd har som uppgift att förbereda och genomföra kyrkovalet. Det består av valda ledamöter från alla våra fyra församlingar. Om du t ex har frågor om kyrkovalet eller vill ställa upp och kandidera kan du ta kontakt med dem.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i kyrkovalet och ansvarar för verksamhetsmål, riktlinjer och budget.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastorats styrelse och utses av pastoratets kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.