Foto: Pixabay

"Andlig klarsyn"

Nyhet Publicerad

Nu på söndag, 6 augusti, är temat för våra gudstjänster "Andlig klarsyn". Hur ser man vad som är viktigt i livet?

Det är inte alltid enkelt att se vad som är viktigt i livet, vad man skall prioritera och vad som håller i längden. Jesus liknar det vid två dörrar: en är enkel att se, vid och stor och en är trång och smal. Den lätta lösningen kan vara den som inte alltid är den rätta och det som är rätt kan ibland vara svårt och ta mer kraft.
Var med och fundera över detta vid våra gudstjänster söndagen som kommer!

Det finns möjlighet att fira gudstjänst på två ställen i pastoratet på söndag, dels klockan 13 på Oxsjögården i Lidens församling med kyrkkaffe efteråt och sen klockan 18 i församlingshemmet i Holm. 

Sanering av Lidens gamla kyrka

Sent i höstas upptäcktes hussvamp i Lidens gamla kyrka, pastoratets lilla pärla från medeltiden med rika konstskatter. Nu är den stängd för sanering och skall rengöras med hjälp av länsmuseet från nock till grund från sporer. Kyrkan har tömts på föremål och bänkar och de föremål som inte kan flyttas skyddas av en "kassun", en sorts rum i rummet. Information om saneringen och renoveringen kommer regelbundet att läggas upp här på sidan!

Holms församlingshem

Tvärs över vägen från Holms kyrka i Anundgård hittar församlingshemmet med gott om plats för dig och dina gäster.

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.