Foto: Maria Lundström

"Pilgrimsvandring är fantastiskt"

Nyhet Publicerad Ändrad

Magnus Malmgren är sedan 1 juni 2017 ny pilgrimspräst i Lunds domkyrka. - Det känns jättekul. Jag har varit engagerad i pilgrimsvandring i alla år jag varit präst, säger Magnus.

Varför brinner du för pilgrimsvandring?

- Det är en kombination av saker som gör det värdefullt. Det är ett sätt att närma sig det andliga som är lättillgängligt. Det undanröjer hinder och skapar förankring. Många har en andlig längtan men har svårt att hitta in i kyrkans värld.

Pilgrimsvandring ger en ny blick på vad det är att vara kyrka, vilka möjligheter som finns och vilka begränsningar vi själva skapar, betonar Magnus och fortsätter:

Lämna det invanda 

- Den som vandrar rör sig från en punkt till en annan, lämnar sitt invanda sammanhang och går mot något nytt. Församlingen som välkomnar står vid den öppna dörren och tar emot. När man vandrar vittnar många om hur viktigt det är att komma fram - att höra klockringningen, möta den öppna porten och de tända ljusen. Det förändrar synen på församlingen.

I kyrkans struktur finns en osäkerhet kring hur man skapar en jämbördighet där alla känner sig lika mycket värda menar Magnus. Det man längtar och strävar efter är att skapa delaktighet.

- Där är pilgrimsvandring fantastiskt. Det är en form av gudstjänst och ett bra sätt att skapa delaktighet. Att pilgrimsvandra är också att upptäcka kyrkorna och uppleva kulturarvet.

Vad står på programmet för dig under den stora pilgrimsveckan i stiftet 25-29 juli?

Staven är en påminnelse om att Kristus vandrar med oss. Han går före oss, bredvid oss och bakom oss.

Pilgrimsprästen Magnus Malmgren

- Jag ska vara ute på Österlen och finnas med på flera av de olika vandringar som är på gång.

Magnus är förberedd. Vandringskängorna är väl ingångna och dagen till ära täckta av sand från morgonpromenaden på stranden. Ibland har han med sig en stav.

- En vandringsstav kan ha ett värde, både praktiskt och andligt. Staven är en påminnelse om att Kristus vandrar med oss. Han går före oss, bredvid oss och bakom oss.

Förutom de vanliga prästsysslorna i församlingen handlar tjänsten som pilgrimspräst om att vara navet i arbetet med Pilgrimsvägen.

Bevara och utveckla

- Prästen Anna Alebo, min företrädare på posten, har satt sin prägel. När man tar över ett sådant här uppdrag är det viktigt att både bevara och utveckla. Jag ska utveckla och vårda det mänskliga kontaktnät som upparbetats och lyssna in behoven. 

Det ser Magnus fram emot att få ta sig an.  

Maria Lundström

Läs också reportaget om den stora pilgrimsveckan och möt fyra hängivna pilgrimsvandrare

FAKTA

Magnus Malmgren kommer närmast från en tjänst som präst i Burlövs församling. Han var med och startade Killans bönegård i Östra Vemmerlöv för lite mer än tio år sedan.

Domkyrkan är centrum för pilgrimslederna i Skåne och Blekinge och pilgrimsplatsen finns här. Som pilgrimspräst gäller det att ansvara för kontakterna gentemot församlingar och andra, hålla pilgrimsleden levande och skapa intresse och möjligheter för att vandra vägen.

Arbetet sker på lokal, regional, nationell samt internationell nivå. Pilgrimsvägen genom Lunds stift är en del av leden som går till Nidaros i Norge och Santiago de Compostela i Spanien. Vidare ska webbsajten pilgrimsvagen.se uppdateras och kommuniceras och de kartlösningar som finns vidareutvecklas.

 

Ingånga skor och en stav är pilgrimsvandrarens bästa vänner. Foto: Maria Lundström