Vy från orgelläktaren i Nederluleå kyrka.
Foto: Carina Westbrandt

Utflykt med omväxlande väder

Nyhet Publicerad

Tisdagen den 27 juni for ett glatt gäng från Matteuskyrkan på en dagsutflykt till Gammelstads kyrkby.

Vi var 17 stycken som åkte på utflykt till vår grannförsamling Nederluleå. Vi började med förmiddagsfika i Sockenstugan och hade sedan en morgonandakt i Nederluleå kyrka. Birgitta Ryås ledde andakten och Anders Markström spelade vacker Wilhelm Pettersson Bergermusik från den nya flygeln.

Sedan fick vi en guidad tur i kyrkan av kyrkvaktmästare Magnus Sveder. Vi fick se på kyrksilvret, de gamla textilerna och några gick också upp i kyrktornet. Besök i kyrkstugor och sockenmagasinet hanns också med.

Efter det var det dags för lunch på Örnviks hotell och konferensanläggning. Sedan delade vi på oss och några åkte till Norrbottens Järnvägsmuseum i Karlsvik och de andra åkte till Rutviks Handelsträdgård.

Dagen avslutades med ett besök på friluftsområdet Hägnan. Där fick vi se hur man levde på 1700- och 1800-talet, handla i lanthandeln och dricka vårt eftermiddagskaffe.

Det blev en trevlig dag med väldigt omväxlande väder!

Vid pennan

Carina Westbrandt, församlingspedagog i Svenska kyrkan i Boden