KsSkr 2017:02 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2016 (pdf, 62 sidor)

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet