Uppehåll i förhandlingarna med KyrkA över sommaren

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkans Akademikerförbund har kommit överens med medlarna om att göra ett uppehåll i förhandlingarna över sommaren. Parterna kommer att träffas igen den 4 september 2017.

- Medlarna gör bedömningen att det nu är lämpligt att göra ett uppehåll i förhandlingarna säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kyrkans avtal 16 är prolongerat med sju dagars ömsesidig uppsägningstid mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och KyrkA, vilket innebär att avtalet gäller tills vidare. Det innehåller inga lönehöjningar för 2017.

Innan ett nytt kollektivavtal har tecknats med KyrkA får inga lokala löneförhandlingar begäras eller föras, vilket betyder att arbetsgivare inte får påbörja löneöversyn med KyrkA förrän det centrala löneavtalet är tecknat.

För medlemmar i övriga arbetstagarorganisationer är det möjligt att påbörja löneförhandlingar för den som vill. Det går även bra att löneförhandla med oorganiserade medarbetare.

Om årsarbetstid

Arbetsgivarorganisationen rekommenderar årsarbetstid och arbetar för att införa bestämmelser om årsarbetstid i kollektivavtalet. Årsarbetstid är en modell som ökar flexibiliteten för både arbetstagare och arbetsgivare och kombinerat med ett verksamhetsanpassat tidredovisningssystem utgör det också ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare för gränssättning mellan arbete och fritid. I övrigt förläggs arbetstiden genom en arbetsplanering på ungefär samma sätt som idag, det vill säga att man som arbetstagare vet vilka dagar man ska arbeta och vilken normal arbetstid som gäller.

Årsarbetstid innebär att arbetstidsmåttet anges i antal timmar per år, istället för timmar per vecka. För att förklara det enkelt kan man kalla det ”årsflex”. Årsarbetstid ger möjlighet att ta ut hela lediga dagar som kompensation för arbete utöver normal arbetstid.

Den arbetstagare som behöver avsluta arbetsuppgifter som är svåra att tidplanera, exempelvis ett sorgesamtal eller en gravgrävning, kan arbeta längre en dag och kan ta ut kompensation för detta i ledig tid vid ett senare tillfälle. På samma sätt kan arbetstagaren, om arbetet så medger, efter eget omdöme välja att arbeta kortare en dag och sedan arbeta längre en annan dag och även vara ledig hel dag.