Foto: Joseph Kabawi

Kungsholms kyrka renoveras

Nyhet Publicerad

Kungsholms kyrka blir snart ännu vackrare! Under sommaren och sensommaren kommer kyrkans fasad att renoveras.

 

På grund av skador och färgflagning behöver fasaden renoveras. Den befintliga putsen blästras bort och fasaden putsas om i ungefär samma nyans som tidigare.
Kyrkans fönster renoveras samtidigt genom att skadat trä byts ut och utvändig målning utförs. Även kyrkans balustrad målas om. Renoveringsarbetet pågår dagtid under vardagar. Byggnadsställningar och byggarbete kan medföra vissa störningar för omkringboende och förbipasserande under tiden slutet av maj till förmodligen slutet av november 2017.
–Detta har varit beslutat av Kyrkorådet och på gång i flera år, men den 18 maj fick vi beslutet från Stadsbyggnadskontoret. Det innebär att arbetet sätter igång så snart som möjligt, så det ska hinna bli klart till vintern. Ställningar och arbeten betyder att verksamheten begränsas under vardagarna, men vi behöver inte stänga som andra innerstadskyrkor. Vi beklagar detta, men hoppas på förståelse för det angelägna arbetet, säger Michael Persson, kyrkoherde i Västermalms församling.
Lasse Skölving

Frågor/synpunkter

Om Du har frågor eller synpunkter, är Du välkommen att kontakta Västermalms församlings fastighetsansvarige, Joseph Kabawi, 08-617 39 70.