Kyrkofullmäktige - ditt lokala val

Nyhet Publicerad

Du väljer till kyrkofullmäktige i pastoratet. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.