Treårigt kollektivavtal tecknat

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, som framför allt organiserar kyrkomusiker och förskolelärare i Svenska kyrkan. Avtal har tidigare tecknats med Kommunal, Vision samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund. Medling pågår i förhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund.

- Nu har vi tecknat avtal med fyra av fem arbetstagarorganisationer för Svenska kyrkan. Vi har hittat konstruktiva lösningar på viktiga frågor, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Avtalet är på tre år och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 6,5 % över tre år, vilket är i nivå med det märke som satts av industrin, motsvarande övriga tecknade avtal.

Förändringar i arbetstidsreglerna för kyrkomusiker

Avtalet innehåller två viktiga förändringar i arbetstidsreglerna för kyrkomusiker. Tidlistan för kyrkomusiker är inte längre styrande, vilket underlättar schemaläggningen. Tidlistan finns dock kvar och kan användas för att få ett bra underlag för arbetstidsplaneringen.

Nu försvinner också  bestämmelsen om lönetillägg på 1200 kr för kyrkomusiker som går över till schemaläggning. Arbetstagare som framöver går över till schemaläggning får inte längre något tillägg. De som idag har lönetillägget får behålla det som en del av lönen.

- Det här är viktiga framsteg för att göra avtalets arbetstidsregler enklare att tillämpa. säger Cecilia Herm.

 Provanställning och avtalsvårdsgrupp

Avtalet innehåller ett antal förändringar som även finns med i övriga tecknade avtal. Kravet på förhandling innan beslut om provanställning ersätts av underrättelseskyldighet för arbetsgivaren och en avtalsvårdsgrupp/samrådsgrupp för avtals- och arbetsmiljöfrågor har bildats.

 Föräldrapenningstillägg och föräldralön

Bestämmelserna om föräldraledighet avseende föräldrapenningtillägg och föräldralön ändras från och med den 1 oktober 2017.
För arbetsgivarna innebär det att administrationen förenklas genom att föräldrapenningtillägg numera beräknas per kalenderdag, på samma sätt som föräldralönen. Föräldrapenningtillägget utges också som längst till dess att barnet är 36 månader och arbetstagaren är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan.
För arbetstagarnas del innebär ändringarna att arbetstagaren har rätt till föräldrapenningstillägg och föräldralön från första anställningsdagen.

 

Mer information kommer

Arbetsgivarorganisationen återkommer med mer information om förändringarna i de allmänna bestämmelserna. Nu fortsätter förhandlingarna med Kyrkans Akademikerförbund under medling.