Fem röster

Nyhet Publicerad

"Tre jubilarer"

Musik av bland andra Monteverdi, Niels W Gade och Wilhelm Pettersson-Berger.

Marie-Louise Rosenqvist och Annika Johansson, sopran 
Ann-Sofi Rehnstam- Holm, alt
Bengt Ingvarsson, tenor
Michaël Dahlin, bas

Eva Engel, recitation.