Foto: Jermunn Solem

Liten film om Lidens gamla kyrka

Nyhet Publicerad

Se en liten film om upprinnelsen till renoveringsprojektet!