Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Beslut om grupp- och kandidatförteckning i valkretsar med förlängd anmälningstid

Stiftsstyrelsen har fastställt grupp- och kandidatförteckning till kyrkovalet 2017 i två valkretsar med förlängd anmälningstid.

Beslutet fattades 2017-06-15 och gäller grupp- och kandidatförteckning för varje slag av val i Ovansjö-Järbo pastorats valkrets och Tierps pastorats valkrets.

Den 21 april 2017 beslutade stiftsstyrelsen att förlänga tiden för registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater i två av stiftets valkretsar. Läs mer om beslut om förlängd anmälningstid kyrkovalet 2017

Eventuella överklaganden ska ha inkommit till stiftsstyrelsen senast 15 juli 2017. Information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet hittar du i delegationsprotokollet.

Ladda ner delegationsprotokollet med beslut om fastställande av grupp- och kandidatförteckning i valkretsar med förlängd anmälningstid.

Den fastställda grupp- och kandidatförteckningen till kyrkovalet 2017 finns att tillgå på Stiftets hus i Uppsala.

Kyrkoordningen kap 38

Enligt 38 kap 31§ kyrkoordningen ska stiftsstyrelsen, senast den 1 juni under valåret, fastställa grupp- och kandidatförteckning över de nomineringsgrupper som har registrerat gruppbeteckning och anmält kandidater. Sådana förteckningar ska upprättas för varje slag av val och för varje valkrets inom stiftet.