Foto: Jamtli

Sättna församlings kyrkresa

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 20 augusti åker vi på församlingsresa. Resan är nu fulltecknad! Vi har också bytt plats för påstigning till församlingshemmet i Sättna. Välkommen!

SÖNDAGEN 20 AUGUSTI 2017
8.00 Avresa med buss från församlingshemmet i Sättna. OBS! ÄNDRAD PLATS!

11.00 Gudstjänst i Frösö kyrka

13.00 Lunch och besök på Jamtli

17.00 Hemresa

ca 20.00 Hemkomst

Kostnad 100 kronor