Foto: Maria Lundström

Ny stiftsantikvarie vill jobba nära församlingarna

Nyhet Publicerad Ändrad

Möt Henrik Lindblad. Sedan 1 juni är han ny stiftsantikvarie i Lunds stift. Henrik är efterlängtad. Trycket är hårt på frågor som rör det kyrkliga kulturarvet.

− Det kyrkliga kulturarvet är inte bara en resurs för Svenska kyrkan och dess medlemmar utan för hela samhället, som religiösa byggnader och historiska rum, som symboler för trygghet och hopp och som bärare av andliga, sociala och historiska värden, säger Henrik Lindblad.

Vad gör du nu?

−  Jag är i full färd med att lära känna stiftet med stiftsantikvarie Heikki Ranta som min guide. Det är spännande att komma ut i kyrkomiljöerna och att träffa människor. I Skåne och Blekinge finns cirka 520 kyrkor så det finns att göra. Jag känner till Österlen väl, men i övrigt finns mycket nytt att upptäcka.

Vad lockar med tjänsten?

−  Jag har varit verksam på nationell nivå, i närmre tio år har jag jobbat på kyrkokansliet i Uppsala och innan dess på Riksantikvarieämbetet. Det som lockar är att komma ut i verkligheten mer, att vara i närkontakt med kyrkomiljöer och att diskutera de möjligheter och utmaningar som finns med brukare och ägare.

−  Jag har arbetat mycket med övergripande strategier, policies, omvärldsanalys och kulturarvspolitik för Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet och regeringen. Det är givande på alla sätt men det innebär att vara långt ifrån det konkreta. Jag har längtat efter att komma församlingarna nära och att samverka med dem. 

Det gäller att hitta nya användningsområden för kyrkorna.

−  Som jag ser det är Lunds stift det mest dynamiska och spännande av alla stift. Det är så kyrktätt, här finns stora kulturhistoriska värden, den är en het region med en samhällsutveckling som går snabbt. Kyrkotillhörigheten är delvis ganska låg vilket gör att utmaningarna är stora. Det gäller att hitta nya användningsområden för kyrkorna. Ett nyskapande stiftsprojekt som jag ser fram emot att jobba med är Framtidens kyrka 2020.   

Varför brinner du för just det kyrkliga kulturarvet?

−  Det är det rikaste kulturarvet vi har. Det är också det äldsta och har brukats i tusen år. Det är komplext, det rymmer lager på lager. Här kan vi spåra och följa kristendomens och även samhällets utveckling inom den politiska, sociala och religiösa sfären. Dessutom är det på det hela taget ett område där det händer mycket nu. Utvecklingen har varit snabb sedan relationsförändringen mellan kyrka och stat år 2000. Det är stort fält rent antikvariskt och den kyrkoantikvariska ersättningen möjliggör satsningar som vi inte kan se en motsvarighet till inom andra områden.

Vilka utmaningar ser du?

−  Min utmaning nu är att arbeta med den kyrkoantikvariska ersättningen, med alla projekten, bereda ansökningar och lotsa i processen. Jag har inte jobbat med det tidigare så jag har mycket att lära mig.

Vad tar du med dig från riksplanet och ditt arbete där?

−  Jag har en bra nationell överblick och känner till utvecklingen i alla stiften samt internationellt. Jag har rest mycket i bland annat Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike och Kanada. Det sker en massa inom det här fältet. Det finns en stor övertalighetsproblematik i många länder. Det har gjort att man varit kreativ i att hitta nya användningsområden för kyrkorna och dess finansiering.

Ett exempel Henrik nämner är engelska CCT, Churches Conservation Trust, som tar över kyrkor.

−  Bland annat driver de det smarta projektet Church Keys där man håller rockkonserter i kyrkor. Kyrkorna och artisterna delar på intäkterna från spelningarna. Det är också ett sätt att få unga att uppleva kyrkorummet, avslutar Henrik.

Vår tid är ute. Upptäcktsfärden fortsätter. Det har blivit dags för Henrik att bege sig till Limhamn för ett möte.
Maria Lundström

Läs mer om Hållbar utveckling och byggnader här

 

FAKTA Stiftsantikvarie Henrik Lindblad

Nu har Lunds stift två stiftsantikvarier, en resursförstärkning att glädjas åt. Heikki Ranta kompletteras av Henrik Lindblad som har gedigen erfarenhet av frågor som rör det kyrkliga kulturarvet. 

Henrik Lindblad kommer från en tjänst som kulturarvssamordnare på kyrkokansliet i Uppsala. Henrik är bland annat konstvetare och har en journalistutbildning från Poppius i bagaget.

Bopålarna kommer permanent att sättas ner i Skåne är planen.

- Lunds stift är det vackraste stiftet med det vackraste landskapet. Familjen är också på väg hit, berättar Henrik.

När han inte jobbar vandrar han gärna längs havet, helst på Österlen. Henrik är natur- och trädgårdsintresserad. Att kärleksfullt vårda och renovera huset nära Kåseberga är en favoritsysselsättning, liksom att lyssna på alternativ country och americana.

- Jag kan rekommendera min senaste musikaliska upptäckt, bandet Mason Proffit. De är kristna hippies som klär sig i cowboykläder.