Foto: Gunnar Sundelin /Lagunda

Reparation av rötskada på klockstapel

Nyhet Publicerad Ändrad

Klockstapeln i Fittja är rötskadad och måste renoveras. Den har under en tid varit provisoriskt lagad, men nu är det dags för permanent reparation.

Klockstapeln uppfördes 2001 som ersättare till en äldre som totalförstördes efter blixtnedslag 1997. År 2013 upptäcktes allvarliga rötskador på timmerstommen och akuta säkringar genomfördes. 

Lagunda församling renoverar nu klockstapeln till ursprungligt skick: nytt friskt virke ersätter rötskadade delar i stommen, väderskyddet på utsatta delar förbättras med plåtbeklädnad, klockstapelns exteriör tjäras och rödfärgas. 

Projektering: Bjerking AB

Entreprenör: Nordsjö Bygghantverk AB