Foto: Sofia Imberg Kelhoffer/Lagunda

Nybyggnation vid Kyrkstugan - nästa steg projektering

Nyhet Publicerad

Beslut är nu fattat om att prioritera om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler. Nästa steg är att färdigställa projektering i mera detalj, för att kunna gå vidare i processen.

Nu har kyrkorådet fattat beslut om att gå vidare med planerna på nybyggnation vid Kyrkstugan. Församlingens behov av lokaler för verksamhet – inte minst för barn och unga – är mycket stort, och den delen av byggprojektet får också högsta prioritet.

Verksamhetslokalerna kommer att byggas ut mot nuvarande parkering vid  Ängsvägen. 

Arkitekt Tua Franklin som tagit fram skissen till ”Nya Kyrkstugan” kommer tillsammans med projektledare Ola Gustafsson nu att få i uppdrag gå vidare och färdigställa projekteringen på en mer detaljerad nivå.