Stor utegudstjänst på Sandgrundsudden 4 juni

På söndag, pingstdagen, 15.00, firar Karlstads församlingar gemensam gudstjänst på Sandgrundsudden. Gudstjänsten kommer att innehålla mycket sång, musik, dans och en så kallad dialogpredikan.

Gudstjänsten sker i samverkan mellan Karlstads ekumeniska råd* och Karlstads kommun.

Medverkar gör bland andra Tingvallakyrkans Musikkår, under ledning av Nils Erik Hagström och kören Gospel Groove Company, under ledning av Joel och Sofia Holmqvist. För den som vill höra mer gospel sjunger kören redan från klockan 14.00. Gudstjänsten kommer också att innehålla inslag av dans.

Pingsthelgens grundtema är Guds ande och temat för gudstjänsten är därför "Guds vind".
- Det är väldigt fint när olika kyrkor och församlingar får samlas till gemensam gudstjänst. Tillsammans ska vi be för människor i världen, för människor i Karlstad, för oss själva och för varandra, säger Katarina Johansson, präst i domkyrkoförsamlingen.

Inte mindre än fyra präster och pastorer predikar tillsammans i en dialogpredikan. Dessa är: Sam Wohlin, Per-Ulrik Johansson, Katarina Johansson samt domprost Harald Cohén.

Besökarna uppmanas att ta med något att sitta på samt gärna en fikakorg!

För mer upplysningar kontakta Katarina Johansson, 054-14 14 01 eller katarina.johansson@svenskakyrkan.se
*Dessa församlingar ingår i Karlstads ekumeniska råd
Vår Fru av Rosenkransens katolska församling
Karlstads domkyrkoförsamling
Västerstrands församling
Norrstrands församling
Grava församling
EFS i Karlstad
Pingstkyrkan
Korskyrkan
Tingvallakyrkan
Skårekyrkan
Kronoparkens missionsförsamling