Foto: Magnus Borg

Ny bok skildrar Piteå kyrka

Nyhet Publicerad

I en helt ny bok skildras Piteå kyrka med bilder, texter och böner. Det är Kyrkans Unga onsdagsgruppen, bestående av ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer, som fotograferat, skrivit och målat.

I ”Ungdomar delar tro och liv” är det ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer som hållit i kameran och skrivit texter. Perspektivet är helt och hållet deras. Hur upplever de kyrkan? Vad ser och känner de? Till hjälp har de haft Eva Werner, pedagog i Piteå församling.
– Målet med arbetet och boken har varit att hitta en metod som hjälper ungdomarna att uppleva kyrkan utifrån deras situation, säger Ewa Werner.
– Ett annat mål har varit att få dem att känna att Piteå kyrka är deras kyrka.

Ledord har varit iaktta, reflektera och gestalta. Bilderna och texterna berättar om vad som finns i kyrkan, vad ungdomarna tycker är finast och konstigast, men också reflektioner kring arbetet som pågår i kyrkan.

Köpa ett exemplar

Boken kostar 100 kronor och finns att köpa på församlingsexpeditionen, Nygatan 23, i Piteå.

Bakgrund

Boken är en del av ett större projekt, Dela tro – dela liv, som startade redan 2013 på nationell nivå. Projektet, som har målgruppen barn och unga, handlar om att fokusera på olika erfarenheter av tro och liv. Tillsammans med Lunds stift började Luleå stift 2015 delsatsningen ”Medvetandegöra liturgin i och upplevelsen av kyrkorummet” där Piteå församling ingår. Församlingen valde att inkludera onsdagsgruppens deltagare för att få fram deras perspektiv, känslor och idéer.