Festhögmässa den 22 oktober i Nice!

Nyhet Publicerad Ändrad

Kom och välkomna vår nye kyrkoherde Richard Aspegrén, som installeras söndagen den 22 oktober, kl 14.00 i Holy Trinity Church, 11 Rue de la Buffa i Nice.

Kom och välkomna vår nye kyrkoherde Richard Aspegrén, som installeras söndagen den 22 oktober, kl 14.00 i Holy Trinity Church, 11 Rue de la Buffa i Nice.

Biskop Caroline Krook, utlandschefen Klas Hansson och många andra inbjudna personer medverkar, vilket också våra ekumeniska vänner från olika kyrkor gör.

Det vore mycket roligt om vi blev en stor församling denna dag och tillsammans fick glädjas över detta nya avstamp för framtiden.

Efter mässan inbjuds alla till ett mingelparty i direkt anslutning till kyrkan.