Foto: Emanuel Eriksson

Fyra präster och en diakon vigs till tjänst i Linköpings stift

Nyhet Publicerad Ändrad

På söndag 11 juni 2017 viger biskop Martin Modéus fem kandidater - fyra präster och en diakon – till tjänst i Linköpings stift. Prästerna får tjänster som pastorsadjunkter under ett år i särskilda introduktionsförsamlingar, medan diakonen träder i ordinarie diakontjänst direkt efter vigningen.

 

Följande kandidater vigs:

Vigs till diakon:

Jörgen Kalmendal, tjänst som diakon i Rimforsa församling

 

Vigs till präst:

Johan Garde, pastorsadjunkt i Mjölby församling

Emelie Hjerth, pastorsadjunkt i Åkerbo församling

Anna Nordin, pastorsadjunkt i S:t Johannes församling, Norrköping

Martin Wettin, pastorsadjunkt i Slaka-Nykils pastorat

 

Tankar inför vigningen från några av kandidaterna:

Johan Garde:
- Det är svårt att förklara känslan av att stå inför ett steg i livet som har varit det primära målet för nästan allt jag ägnat mig åt de senaste tio åren. Att få bekräfta och få det bekräftat, det som jag sedan 15 års ålder har känt varit Guds kallelse i mitt liv, är fantastiskt. Jag kommer att få möjligheten att möta människor både i glädje och sorg, unga och gamla, i Mjölby församling där jag kommer att jobba i ett år. Att få ha ett sånt varierat och meningsfullt arbete känns som en stor välsignelse.

Emelie Hjerth:
- Alla är kallade på olika sätt, och just jag är kallad till att vara präst, att försöka peka på Gud och skapa rum och utrymme där människor om allt vill sig väl kan få möta Gud. Det har varit en lång resa till prästvigning men nu är jag här. Jag är övertygad om att jag är kallad till att vara präst som den jag är. Precis som du är kallad som du är.

Anna Nordin:
- Det känns spännande att komma till St Johannes församling i Norrköping. Jag ser fram emot att lära känna församlingen, att få arbeta i en mångkulturell och mångreligiös geografisk församling.

 

Fakta om präster och diakoner i Svenska kyrkan

Präster och diakoner är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. Läs mer om kyrkan i Svenska kyrkan på www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

Inom Svenska kyrkan finns en vigningstjänst, med tre uppdrag: biskop, präst och diakon. Att vara vigd till en denna tjänst innebär en livslång hållning med ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och medmänniskorna.

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder att kyrkan har omsorg om människor i utsatta situationer. Alla diakoner har i grunden en fackutbildning från högskola eller universitet inom socialt arbete eller vård och omsorg och har därefter ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Diakoner är behöriga att tillträda diakontjänster direkt efter vigningen.

Prästkandidaterna har alla en examen i teologi eller religionsvetenskap samt därefter ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I utbildningen till präst ingår även att efter prästvigningen arbeta ett år under handledning i en så kallad missivförsamling i det stift där de vigts. Därefter går det att söka fast tjänst.

Kontaktuppgifter till kandidaterna:
Jörgen Kalmendal, mail: jorgen@kalmendal.se
Johan Garde, mail: johan.garde@svenskakyrkan.se, telefon 070-9570223
Emelie Hjerth, mail: emeliehjerth@gmail.com, telefon 073-7745416
Anna Nordin, mail: anna.nordin89@gmail.com, telefon 070-6804255
Martin Wettin, mail: martinwettin@hotmail.com

 

För mer information:

Emma Malmström

Stiftsadjunkt för konfirmand och rekrytering

013-24 26 34

 

 

Max Wahlund

PRESSEKRETERARE/KOMMUNIKATÖR

E-POST: max.wahlund@svenskakyrkan.se

TELEFON: 013-24 26 18

SMS: 0727-48 60 83

 

SVENSKA KYRKAN
Linköpings stift
POSTADRESS: Box 1367, 581 13 Linköping
BESÖKSADRESS: Ågatan 65
TELEFON: 013-24 26 00 www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift