Tiden rinner ut för 1,4 miljoner barn

Nyhet Publicerad Ändrad

Debattartikel publicerad i ett flertal tidningar i slutet av maj 2017 med anledning av svältsituationen i östra Afrika.

Just nu pågår den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Det handlar om en dramatisk hungerkris, i vissa fall svält, i Sydsudan, Somalia, Nigeria och Jemen.
Omvärlden vet hur katastrofen skulle kunna stoppas – ändå håller tiden på att rinna ut för 1,4 miljoner barn. Nu behövs ett massivt stöd för att rädda liv.

I Puntland i norra Somalia bor Jama, 5 år. Han var som vilken pojke som helst, men är nu svårt medtagen av bristen på mat och vatten. Farhiya är 2,5 år men väger som en bebis, och har i år förlorat två syskon på grund av svälten. Exemplen är många – och det är just barn upp till fem år som drabbas värst av svält. De löper störst risk att dö av undernäring och sjukdomar, och även om de överlever påverkas deras utveckling på lång sikt.

Att många miljoner människor lider av långvarig matbrist och undernäring är ingen nyhet. Men nu pågår en akut och livshotande svält i en omfattning som är svår att greppa. Mer än 20 miljoner människor – lika många som i Sverige, Norge och Danmark tillsammans – är akut hotade av svält. Detta är den största humanitära katastrofen i vår tid.

Orsakerna till svälten ser olika ut, men två faktorer är avgörande: Konflikter och terror gör det farligt att vistas ute på fälten, människor tvingas fly och överge sina jordbruk. Klimatförändringarna har fört med sig extrema väderförhållanden. Långdragen torka har förstört skördar, drivit upp matpriser och tvingat människor att skuldsätta sig eller sälja boskap som egentligen var menade som en långsiktig investering.  

Världen vet vad som behöver göras för att stoppa svälten. Vi kan välja att inte låta människor svälta ihjäl!

På kort sikt behövs pengar till framför allt mat och vatten, till sanitet och behandling av undernärda barn. Mycket kan också göras för att utveckla varningssystem och göra människor mer beredda nästa gång torka uppstår. Den långsiktiga lösningen kräver att världssamfundet tillsammans med drabbade länder agerar handlingskraftigt för att tackla krig och konflikter samt att klimatförändringarna hejdas.

Sveriges regering har nyligen anslagit 100 miljoner extra till hjälpinsatser. Det är bra, men räcker inte. Av det som behövs för att möta de enorma behoven har FN och andra hjälporganisationer bara fått in en tredjedel.

Vi lever på en och samma jord och är alla delar av en och samma mänsklighet. Alla människor har rätt till ett värdigt liv, och det handlar också om vår egen värdighet. Alla kan göra något!

Tillsammans med kyrkor och organisationer i hela världen stöder Svenska kyrkan omfattande insatser mot svälten, men behoven är enorma. Låt oss tillsammans göra svältsituationen synlig för hela världen och bidra till att rädda liv. Det är människor det gäller.

Anna Garvander, chef för Svenska kyrkans humanitära arbete
Anna-Maria Sandström, regional representant, Afrikas horn