Förtydliganden om arbetstidsmått och arbetstidsförläggning

Nyhet Publicerad

 

De förändringar som kyrkans arbetsgivare har efterfrågat om arbetstid handlar om enhetligare arbetstidsmått och enklare arbetstidsförläggning, inte om detaljerad schemaläggning för alla arbetstagare.

 

Vi vill att vad gäller särskilda bestämmelser för präst ska arbetstiden vid arbetsskyldighet på lätthelgdagar vara i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka utsträckt under ett år (d v s en beräkningsperiod om ett år), s k årsarbetstid. Därutöver ska i vanlig ordning en arbetstidsplanering av ordinarie arbetstid göras. Det finns ingenting som hindrar att arbetstiden förläggs så att arbetstagaren kan ta ut hela lediga dagar.

Årsarbetstiden ger både arbetsgivare och arbetstagare större frihet och inflytande att disponera och förlägga arbetstiden. Det innebär en ökad anpassning och flexibilitet i arbetet genom att både verksamhetens och arbetstagarens behov kan tillgodoses.