Foto: Maria Lundström

Med lekfullheten som redskap - nya sätt att se på kyrkorummet

Nyhet Publicerad

På Lärandefestivalen i Lund höll Inge Hansen en lekfull workshop där deltagarna togs med på en upptäcktsfärd i kyrkorummet. Ficklampor, handklockor och föremål som lejon, monster, nycklar och vindruvor hörde till rekvisitan.

Inge Hansen arbetar som kyrkopedagog och studierektor på institutionen för kyrkoundervisning i Evangelisk-lutherska kyrkan i Nordtyskland. Hon visade på flera olika metoder och verktyg som man kan använda för att vidga upplevelsen av kyrkorummet.  

Deltagarna på workshopen samlades i solen utanför den mäktiga nygotiska Allhelgonakyrkan för att få en introduktion av Inge. Den första uppmaningen vi får är att ta in kyrkorummet med hjälp av sinnena. Med Inge Hansen i spetsen travar vi fram och registrerar ljuset, temperaturen, dofterna, färgerna, golvet, valven.

Vi utbyter tankar och tar oss an nästa uppgift, att hitta den plats i kyrkan som vi tycker mest och minst om. När vi är färdiga markerar vi våra fynd på en ritning över kyrkan med gula respektive svart lappar. Syftet med övningarna vi gör att skapa en förtrogenhet och en relation till rummet. Och att hitta berättelserna.

- Jag är en drömmare. Det finns så mycket historia runt om. Uppe i predikstolen kommer jag närmre historien och himlen, reflekterar en av deltagarna.

Inge talar om all den symbolik som ryms i kyrkorummet och ställer fram en korg full med saker: Siffror i trä, djur, ljusstakar, en guldkrona med mera. Vi ska välja ett föremål och se om vi hittar symbolen i kyrkan.

- Barn älskar den här övningen. För tonåringar fungerar den inte, men den är perfekt för nyanlända flyktingar som ska lära sig språket, berättar Inge.  

Gruppen fortsätter entusiastiskt med fler övningar, bland annat med att skärskåda och diskutera bilden av Jesus på korset. Vi avslutar med att alla tar varsin handklocka. Vi ställer oss på olika platser i kyrkan och låter klockorna ljuda. Effekten blir mycket speciell. Efter några minuter dör ljudet ner och det blir helt tyst igen.  

Vad tar ni mer er från workshopen?

- Det var en spännande workshop. Jag tror att det är ett mycket bra sätt att hjälpa människor i alla åldrar som är nykomlingar in i kyrkan. Det var bra att ha sig själv som utgångspunkt - vad känner jag i mötet med kyrkorummet? Jag tyckte kyrkan här öppnade sig för mig, lager för lager, lite som att skala en lök, menar Signe.

Signe Björklund, diakonstuderande på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Karin Nordin, församlingspedagog i Fridlevstad och är på väg ut i solen. Foto: Maria Lundström

- Mycket uppskattad input. Jag fick många nya och annorlunda idéer om hur man kan använda sinnena för att utforska kyrkan. Till hösten ska jag arbeta med kontakter mellan kyrka-skola i Asarums pastorat. Jag ska visa kyrkorummet för barn och unga och göra drama av de kyrkliga högtiderna. Då kommer jag att omsätta det jag lärt mig idag i praktiken, säger Karin.

Varför behövs det en Lärandefestival?

- Det blir lätt att man fastnar i sin lilla bubbla. Det ger jättemycket att fylla på med ny kunskap, träffa andra och utbyta idéer, sammanfattar Karin och Signe.

Maria Lundström