Bibelsamtal

Nyhet Publicerad

Hur förstår vi Bibeln i dag? Vi samtalar utifrån ett antal teman t.ex. Guds rike, nåd, synd och förlåtelse. Är Bibeln användbar för vårt samhälle i dag?

Kyrkans hus 18:30 måndagar.                       

Start 28 augusti