Vesper

Nyhet Publicerad Ändrad

5/6

Måndag 17.30 i Ljungby kyrka

Jan Haglund över temat: "Andens vind över världen"

Skjuts från Kla-Mtp Christopher Dywik: 072 - 313 40 92